Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Projekti

Na Brdu predstavil primer dobre prakse turzima z večjo vrednostjo v občini

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS, Slovenska turistična organizacija in Skupnost občin Slovenije so v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju v sredo, 22. 2. 2023, pripravili 5. srečanje z županjami in župani slovenskih občin, katerega se je udeležil tudi brežiški župan Ivan Molan. Dogodek je potekal pod sloganom »Povezani zmoremo več in veliko bolje«, osredotočal pa se je na pomen sodelovanja lokalnih oblasti pri nadaljnjem razvoju slovenskega turizma. Ta v novem strateškem obdobju zasleduje vizijo zelene butičnosti z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse.

Leto 2022 lahko v slovenskem turizmu opišemo kot leto uspešnega okrevanja po pandemiji covid-19, kar dokazujejo tudi podatki o številu nočitev v občini Brežice. A vendar so pred panogo številni izzivi, ki jih bo mogoče nasloviti le v tesnem sodelovanju med državno ravnijo in lokalnimi skupnostmi.

Tokratno srečanje z župani je bilo hkrati spoznavne in delovne narave, njegov osrednji namen pa spodbujanje intenzivne razprave in krepitev sodelovanja. Novo turistično strategijo, načrte ter osrednje prihajajoče projekte na področju turizma so prisotnim županjam in županom predstavili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, generalna direktorica Direktorata za turizem na MGTŠ Dubravka Kalin, direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak ter predsednik Odbora za turizem pri Skupnosti občin Slovenije Peter Misja.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril pomen vloge občin pri soustvarjanju turistične ponudbe: »Turizem je globalna gospodarska dejavnost, ki se razvija lokalno. Dejstvo je, da se strategija, ki smo si jo skupaj zastavili, začne uresničevati v vsakem kraju, vsaki vasi. To je možno zgolj ob tesnem sodelovanju z občinami – nenazadnje je turizem pomemben vir prihodka tako za občinski proračun kot številne občane, ki so v tej panogi zaposleni. Turizem daje številnim krajem utrip in pogosto spodbudi izgradnjo ali obnovo javne infrastrukture, ki je v prvi vrsti resda namenjena turističnim gostom, a imajo od nje velike koristi tudi občani. Tega se župani vodilnih turističnih destinacij že dobro zavedajo.« Minister je ob tem spomnil na 148 milijonov evrov razpisanih sredstev v lanskem letu, s katerimi je ministrstvo spodbudilo investicijski cikel v slovenskem turizmu v višini preko 325 milijonov evrov.

Generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin je predstavila Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 ter javne razpise za spodbujanje razvoja turizma in oblikovanja celoletne turistične ponudbe, ob tem pa poudarila pomen sodelovanja in povezovanja: »Butične, vrhunske turistične produkte in doživetja lahko ustvarjamo le skupaj. S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport razpisujemo spodbude za vlaganja v turistično infrastrukturo, a razvoja turizma na lokalni ravni si morajo želeti in ga spodbujati tudi župani. Turizem je dejavnost, ki ima visok multiplikativni učinek na druge gospodarske dejavnosti, generira nova delovna mesta in ugodno vpliva na dvig kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva.« 

Direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak pa je izpostavila trajnost kot zeleno nit slovenskega turizma: »Na Slovenski turistični organizaciji smo ponosni na že 62 destinacij, vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma, ključno in v mednarodnem okolju večkrat nagrajeno orodje za prepoznavanje in spodbujanje trajnosti v panogi. Odgovorni turizem prihodnosti bo ob zadovoljstvu turistov v ospredje postavljal skrb za okolje in naravo, pa tudi dobrobit lokalnih skupnosti, ki sprejemajo goste v svoj življenjski prostor. Zato je izrednega pomena, da država in občine panogo razvijamo z roko v roki in imamo pred očmi skupne cilje. K uravnoteženemu in preudarnemu razvoju panoge bo pripomogla tudi nadgradnja organiziranosti slovenskega turizma, ki jo predvideva aktualna turistična strategija in katere pomemben vidik je spodbujanje povezovanja s ciljem oblikovanja močnih destinacijskih znamk, optimizacije virov ter skupnega naslavljanja velikih izzivov.«

Predsednik Odbora za turizem pri Skupnosti občin Slovenije Peter Misja pa je dejal: »Uspešnost in razvoj turizma je vsekakor odvisen od dobrega poznavanja, razvoja in predvsem dobrega sodelovanja občine in vseh deležnikov v občini. Pomembno je tudi povezovanje med občinami in državo. Dobra promocija, ki jo skupaj zagotavljajo država, turistično gospodarstvo in občine, daje rezultate. Lokalne skupnosti smo vedno aktivno sodelovale pri pripravi zakonskih aktov, strategij in promocijskih aktivnosti, pa tudi pri vzpostavljanju ustreznih pogojev, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma.«

Sledila je okrogla miza z župani petih destinacij, nosilcev platinastega znaka SLOVENIA GREEN, med njimi je tudi občina Brežice.

Svoja mnenja, poglede in izkušnje, kako udejanjati trajnostni turizem v praksi in katere koristi prinaša lokalnemu prebivalstvu, turističnim ponudnikom in seveda obiskovalcem so tako podali vodilni iz destinacij, ki nosijo platinasti znak Slovenia Green: podžupanja Bohinja Monika Ravnik, župan Brežic Ivan Molan, župan Kranja Matjaž Rakovec, župan Laškega Marko Šantej ter direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Župan Ivan Molan je poudaril, da je res, da imamo v občini Brežice enega največjih ponudnikov nastanitev v celotni državi, to so Terme Čatež, vendar se v brežiški občini v zadnjih letih opazno povečuje število manjših ponudnikov nastanitev, ki imajo inovativne pristope k turizmu.

Pred desetimi leti je bilo 99% vseh nočitev v občini Brežice ustvarjenih v Termah Čatež, v letu 2022 pa 90,32%. Manjši ponudniki nastanitev so v letu 2022 v Brežicah ustvarili 65.737 nočitev, kar predstavlja 15% več nočitve kot v letu 2019.

To je dokaz, da se trajnostne preobrazbe hitreje odvijejo pri manjših ponudnikih, kjer je lažje stopiti na novo pot, kot pa v večjih sistemih. Manjši ponudniki tudi vidijo prednost pri dodatni promociji na državnem nivoju, ki so jo sicer deležni le v lokalnem nivoju. Ob tem pa je izredno pomembno sodelovanje in iskanje ravnovesja lokalne skupnosti s termami in manjšimi ponudniki. Brežiška občina se lahko pohvali tudi z izredno geostrateško lego, vinorodno tradicijo, vodami, gradovi in odlično kulinariko.

Župan Ivan Molan je poudaril, da smo turizem ljudje in da turista ne zanima, kje je meja občine, ampak ga zanimajo celovita doživetja in ponudba, zato se Občina Brežice tudi na področju turizma uspešno povezuje s posavskimi občinami (Okusi Posavja, gradovi Posavja …), po odpravi schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško pa vse bolj tudi z  obmejnimi hrvaškimi občinami. V Brežicah smo izjemno ponosni tudi na Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki predstavlja zelo močnega povezovalca med turističnimi ponudniki in okoljem.

Ključno dejanje dogodka je bila razprava, v kateri so župani lahko podali svoja mnenja, razmišljanja in pobude, saj so na STO prepričani, da bomo le s skupnimi močmi lahko zagotovili, da bo turizem v Sloveniji v skladu z zastavljeno vizijo resnično ustvarjal večjo vrednost za vse.

Delite