Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: februar 2023

Na Brdu predstavil primer dobre prakse turzima z večjo vrednostjo v občini

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS, Slovenska turistična organizacija in Skupnost občin Slovenije so v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju v sredo, 22. 2. 2023, pripravili 5. srečanje z županjami in župani slovenskih občin, katerega se je…

Brežiška visokokakovostna ponudba pod skupnim imenom Brežice Izbrano – Brežice Selection

V Sloveniji se v zadnjih letih vse več destinacij odloča, da izdelke lokalnih ponudnikov podpre, promovira in prodaja pod skupno kolektivno blagovno znamko. Tudi v destinaciji Brežice smo se pridružili modelu »Izvorno Slovensko«, ki vpliva na celovito rast kakovosti ponudbe…

Občina Brežice prejemnica certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA

Občina Brežice je uspešno kandidirala za certifikat MLADIM PRIJAZNA OBČINA s štiriletno veljavnostjo, t.j. 2022 – 2026. Certifikat je podelil Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod pokroviteljstvom predsednice RS, Nataše Pirc Musar. Slavnostno sta…

Na klubskem večeru Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov kot Ivan Molan in župan

Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je svoj februarski klubski večer pripravilo v Mestni hiši v Brežicah, na katerem sem na povabilo društva sodeloval tudi jaz. Milena Jesenko, ki je v letih 2008-2010 delovala kot podžupanja Občine Brežice, je vodila…

Iskrene čestitke društvu za oživitev mesta Brežice

Včeraj smo v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice s slovesnostjo obeležili 20-letnico delovanja društva. Predstavljena je bila jubilejna publikacija, ki v besedi in sliki ter ob spremljavi živahnih zvokov mesta sporoča o utripu mesta na brežcu. Društvu sem čestital in…

Voščilo župana ob kulturnem prazniku

Spoštovani občanke in občani! Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku vam čestitam z željo, da kultura v vseh svojih oblikah ostane povezovalni dejavnik tako naše občine kot naše domovine!Veseli me, da je kultura v naši občina tista, ki združuje in…

Srečanje s prostovoljci programov ”Starejši za starejše” in ”Sopotniki”

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 60 prostovoljkami in prostovoljci, ki v občini Brežice izvajajo dejavnosti programov ”Starejši za starejše” in ”Brezplačni prevozi za starejše Sopotniki”. Program Starejši za starejši – za višjo kakovost življenja…

Sestanek z izvajalcem zimske službe glede ukrepov za izboljšanje storitve

Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga v skladu z odlokom kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo izvaja javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalcem KOP Brežice d.d.. Na temo opravljanja zimske službe in…