Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Zaključena gradbena dela za cesto in pločnik v vaškem središču Čateža ob Savi

Občina Brežice je marca 2020 začela z deli pri obnovi vozišča v centru naselja Čatež ob Savi in v juniju zaključila z gradbenimi deli. V sklopu investicije je bilo obnovljeno vozišče v dolžini 200 m skupaj z obnovo križišča v centru vasi ter dograjen pločnik z javno razsvetljavo. Na območju obnove vozišča je bil obnovljen vodovod in urejeno odvodnjavanje.

Ob rekonstrukciji vozišča je bil zamenjan obstoječi dotrajani podporni zid zaradi ureditve pločnika za pešce. Z namenom umirjanja prometa je bila narejena grbina, na kateri je označen prehod za pešce. Obstoječi plato je bil prestavljen, površina tlakovana, v nadaljevanju bo posajena tudi lipa.  Pogodbena vrednost del znaša 244.738,25 evrov, izvajalec je podjetje AJK GRADNJE d.o.o iz Sevnice.

Delite