Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Mladi pripavljali strategijo za mlade v Brežicah

Občina Brežice je pričela s procesom priprave Strategije za mlade Občine Brežice 2021-2030. Prvi korak je bil narejen med poletjem, ko je Občina Brežice vsem mladim starim med 13 in 30 let poslala vprašalnik za raziskavo življenja mladih v Občini Brežice.

Raziskava življenja mladih v občini Brežice, na katero je odgovorilo 930 mladih iz občine Brežice, je  podalo svoje mnenje, kako si želijo živeti v prihodnje v Brežicah. Da bo glas mladih slišan na podlagi raziskave in da bodo uresničene pobude mladih za izboljšanje življenja mladih v Občini Brežice, je med 22. in 24. oktobrom potekala vikend delavnica s skupino mladih, ki so oblikovali cilje in ukrepe za pripravo strategije za mlade. Ukrepe, katere bo Občina Brežice v prihodnjem obdobju uresničevala pokrivajo vsa področja, ki zadevajo mlade in tudi tiste, ki še prihajajo v obdobje mladosti. Področja na katera so iskali rešitve so zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika, aktivna soudeležba mladih v lokalnem okolju, zdravstvo in sociala, informiranje ter kultura, mobilnost in prosti čas.

Skupina mladih je tri dni v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice analizirala podane odgovore v raziskavi in razvijala predloge mladih, ter jih oblikovala v ukrepe, ter tako prispevala k razvoju mladih v občini Brežice.

”Delavnice, v sklopu katerih smo pripravljali izhodišča za oblikovanje Strategije za mlade za obdobje 2021–2030, so vsem udeležencem prinesle nova poznanstva, priložnost za oblikovanje predlogov, namenjenih reševanju aktualne problematike mladih, predvsem pa seznanitev z možnostmi, ki nam jih ponuja občina. Sodelovanje študentov in mladih zaposlenih z dijaki in osnovnošolskimi učenci je pripomoglo k obdelavi problemov z različnih zornih kotov, kritična izmenjava mnenj s predstavnico občine, Mladinske mreže MaMa in predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, pa nam je pomagala pri oblikovanju realnih rešitev, ki bi jih občina lahko vključila v svoje nadaljnje načrtovanje projektov. Vesela sem, da smo z našimi idejami pripomogli k oblikovanju Strategije za mlade. Želim si, da bi se tudi v prihodnje mladi več samoiniciativno vključevali v organe odločanja in bili soudeleženi pri oblikovanju lokalne skupnosti,” je ob koncu delovnega vikenda povedala Anamarija Agnič, ki je bila ena izmed mladih, ki so se prostovoljno udeležili delavnice.

Interes Občine Brežice, zaposlenih in župana je, da se glas mladih sliši, ter da mladi živijo v svojem okolju, saj je tudi raziskava pokazala, da si mladi želijo živeti in delati v Brežicah, ter da so na splošno zadovoljni z življenjem in okoljem v katerem živijo.

V nedeljo dopoldan se je skupini pridružila v.d. občinske uprave Občine Brežice, Patricia Čular, ki je ob predstavitvi ukrepov mladih podprla pobude mladih po večji vključenosti mladine v odločanje o vsebinah na Občini Brežice, saj se zavedajo, da je vključevanje mladih pri oblikovanju in sprejemanju odločitev zelo pomembna. »Veseli me, da ste se odločili za sodelovanje in da se zavedate pomena skupnega sodelovanja pri oblikovanju sprememb za vaše življenje v prihodnosti. Pomembno je, da ste aktivni in da soustvarjate življenje v občini. Priprava strategije je pomemben korak za občino in mlade, ker skozi mladinsko delo namenjeno mladim, spoznavate procese nastanka dokumentov in pri tem soustvarjate okolje v katerem živite.« Patricia, Čular je še povedala, da nekaj predlogov, kot je oblikovanje Sveta za mlade, okrepitev informiranja, izvajanje usposabljanj in delavnic za mlade, je mogoče izpeljati  v krajšem času, nekatere projekte, ki zadevajo dolgoročnejše investicije kot je reševanje stanovanj za mlade in ureditev kolesarskih poti pa so projekti na dolgi rok, a vendarle se bodo intenzivno delali na uresničevanju ciljev in ukrepov mladih do leta 2030.

Naslednji koraki pri pripravi strategije so končno oblikovanje ukrepov in ciljev, ki so jih predlagali in oblikovali mladi. Sledi javna razprava o strategiji in priprava akcijskega načrta ter potrditev Strategije za mlade na Občinskem svetu, na katero bodo vabljeni tudi mladi, ki so oblikovali ukrepe za izboljšanje življenja mladih in tistih, ki v to obdobje šele prihajajo.

Proces nastanka strategije v občini Brežice in izvedbo delavnic je omogočila NA MOVIT, programa Erasmus+ Mladi v akciji, v sklopu projekta Europe goes local (EGL), katerega namen je krepitev mladinskega dela v lokalni skupnosti.  Delavnico načrtovanja strategije sta vodila trenerja za mlade Mladinskega sveta Slovenije in predstavnica Mreže MaMa.

Delite