Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Voščila

Čestitka župana in nagovor ob prazniku Občine Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani, iskrene čestitke ob 28. oktobru, ob prazniku naše občine Brežice!

letošnji Brežiški oktober smo uspešno izvedli, veseli me, da so društva, klubi in ostale organizacije ter javni zavodi uspeli uresničiti načrtovane prireditve seveda ob upoštevanju navodil NIJZ in veljavnih ukrepov. Ljudje si želimo druženja in pogovorov v živo, kar je pokazal tudi izjemno velika udeležba občanov in ostalih obiskovalcev prireditve ob predaji obnovljenega železnega mosta čez Savo in Krko namenu. Kljub zahtevnim časom, ki so se začeli v prvi polovici preteklega leta, smo v primerjavi z letom 2020, ko smo v oktobru morali odpovedati večino prireditev, letos lahko zadovoljni in hvaležni, da je program prireditev potekal tako, kot načrtovano.

Zadnji dve leti živimo v nepredvidljivih časih, kljub temu pa z vsakim dnem na podlagi pridobljenega znanj in izkušenj delujemo v smeri, ki vodi k normalizaciji življenja. Zavedamo se, da se bomo morali tako kot posamezniki in kot družba prilagoditi novim razmeram in zaživeti čim bolj na polno. Tudi v občini se s svojim delom prilagajamo spremenjenim razmeram in potrebam ter željam občank in občanov. V času omejenih stikov smo še bolj intenzivno pripravljali projektno dokumentacijo za nove investicije, izvajali javna naročila, preučevali prostorske načrte in komunicirali preko spletnih orodij tako z občani kot državnimi institucijami in načrtovali skupne projekte.

Hvaležni za dogodke, projekte in ljudi

Kljub vsem, smo lahko v letošnjem oktobru hvaležni za veliko stvari. Za naše občanke in občane, ki sodelujete z občino pri načrtovanju razvoja in uresničevanju projektov. Za nemoteno delovanje javnih zavodov, ki so skrbeli za svoje uporabnike. Za konstruktivno delovanje svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Brežice, ki so v težkih časih dokazali, da znamo stopiti skupaj. Za dodatna finančna sredstva občinam in za razbremenitve stroškov, ki nam jih je omogočila aktualna Vlada RS.

Hvaležni smo za uspešno izvedene projekte – letos smo uresničili veliko večino projektov participativnega proračuna, ki v naše kraje prinašajo predvsem dodatne urejene prostore za druženje in rekreacijo.  Hvaležni smo za dokončane projekte kot tiste, ki se začenjajo ali nadaljujejo. V prazničnem mesecu smo predali v namen sanirano državno cesto in pločnik Obrežje – Slovenska vas, ki sta pomembno izboljšala prometno varnost. Zaključena je sanacija skalnega plazu v Slovenski vasi, tudi ta projekt je prispeval k večji varnosti prebivalcev in uporabnikov ceste. Za promet smo sprostili obnovljeni železni most čez Savo in Krko, ki je pomemben za prometno razbremenitev betonskega mostu čez Savo, hkrati pa pešcem in kolesarjem omogoča prehod in rekreacijo. Hvaležni smo za vse modernizirane odseke lokalnih cest in javnih poti, kjer ste občani sodelovali s pobudami in s tem, da ste nam dovolili uporabo vaših zemljišč

Hvaležni smo za pridobitev dveh nazivov, ki potrjujejo pravilno usmeritev občine na področju vlaganj v šport in transparentno delo tako občinske uprave kot občinskega sveta. Prejeli smo naziv Evropsko mesto športa 2022 in se po transparentnosti uvrstili na 5. mesto med slovenskimi občinami. Trudimo se delati dobro, učinkovito in pregledno, prejem priznanj zunanjih neodvisnih institucij pa nam predstavlja pomembno potrditev.

Hvaležni smo za letošnje oktobrske nagrajence, prejemnika priznanj, naziva častni občan in častna občanka ter prejemnikom domicila v občini Brežice. So dokaz, da imamo v naši občini izjemne ljudi, prostovoljce, podjetnike, strokovnjake, ki delujejo v skupno dobro.

Hvaležni smo za 30 let življenja v samostojni republiki Sloveniji, ki je bila izbojevana tudi na tleh naše občine. S podelitvijo naziva častni občan posthumno smo se poklonili spominu na našega občana Jerneja Molana, ki je pred 30 leti za obrambo naše domovine žrtvoval svoje življenje. V sodelovanju z veterani vojne za Slovenijo smo odkrili pomnik osamosvojitveni vojni, ki nas in naše zanamce opominja, da imeti lastno državo ni samoumevno, zato moramo zanjo odgovorno skrbeti.

Pomen dolgoročnega načrtovanja

V občini Brežice načrtujemo razvoj dolgoročno, na podlagi znanja in izkušenj ter v sodelovanju z občani. Kot za razvoj podjetja ali društva in enako občine, je potrebna vizija. Na podlagi naravnih danosti, potreb in pobud pripravlja občina prostorski načrt, v katerem predvidi področja za gradnjo stanovanjskih objektov, proizvodnih in poslovnih, kmetijstva ter področij za ostale namene. Leta 2009 je občina predala v namen 43 ha veliko zemljišče v IPC Brezina, opremljeno z vso potrebno infrastrukturo (vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko omrežje ter cestna infrastruktura). Za projekt v vrednosti 1,7 milijona evrov je tedaj občina pridobila milijon evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2021 se cona lepo polni – za svojo širitev proizvodnje si je IPC Brezina izbralo tudi podjetje TPV Avtomotive.

Investicijsko močni leti 2020 in 2021

V občini Brežice smo se v letu 2020 še posebej usmerili k začetku izvajanja investicij, ki so namenjene izboljšanju kakovosti življenja v naši lokalni skupnosti. V 2020 smo izvedli obsežen projekt energetske sanacije 15 občinskih javnih stavb, predvsem šol, začeli smo graditi vrtca v Artičah in v Dobovi, obnovo lesenega mosta v Cerkljah ob Krki gradili smo pločnike in modernizirali odseke lokalnih cest, pripravljali dokumentacijo za vodovode v projektu Hidravlične izboljšave in kolesarskih poti Brežice-Dobova ter Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi. V letu 2021 nadaljujemo z močnim investicijskim ciklom. Aktualna Vlada RS nam je omogočila pridobitev dodatnih sredstev za investicije, med temi so sredstva za sanacijo sklanega podora v Slovenski vasi in sredstva za vrtec v Dobovi.

Uspešno smo pridobili evropska in državna sredstva za hidravlične izboljšave vodovoda in za gradnjo kolesarskih povezav. V 2021 začenjamo tudi obnovo simbola naše občine in mesta – Vodovodnega stolpa. Skupaj z državo oz. Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo sodelujemo pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov. Začenja se obnova ceste skozi Podgračeno, ki bo izboljšala prometno varnost ter odpravila nevarno zožitev. Veseli me, da država krepi vlaganja v Splošno bolnišnico Brežice, Zdravstveni dom Brežice pa pridobiva nove programe, saj s pridobitve na področju javnega zdravstva izjemno pomembne za kakovost življenja. Za kakovost življenja je pomembna tudi ohranjena narava, ki jo imamo v naši občini v izobilju – od pohodniških in kolesarkah poti do možnosti za športe na vodi. Verjamem, da smo v tem času še toliko bolj hvaležni za možnosti, ki nam jih ponuja narava v naši občini.

Na področju gospodarstva smo pridobili nove vlagatelje, kar pomeni, da smo kot občina investicijsko zanimivi za razvojno naravnana podjetja. Poleg skupine TPV sta si lokacijo v občini izbrali tudi podjetji Narayan in City Connect. Tudi letošnja turistična sezona je uspešna – statistični podatki za julij in avgust kažejo, da smo presegli število nočitev iz leta 2019. V primerjavi letom 2020 beležimo 15 % povečanje nočitev, kar pomeni 35.000 nočitev več in 5 % več nočitev kot leta 2019.

V času od lanskega do letošnjega oktobra smo se kot država, skupnost in posamezniki soočali  s izzivi in preizkušnjami pandemije virusa Covid-19. S skupnimi močmi smo jih premagali. Ker se svet in naša država s tem pa tudi naša lokalna skupnost nenehno spreminja, se zavedam, da nas v prihodnosti čaka še marsikaj, glede na izkušnje preteklih let, tudi kaj nepričakovanega. V zadnjih 15 letih smo se soočili z evropsko begunsko krizo, ki se je odvijala na tleh naše občine, z močnimi poplavami in v zadnjih dveh letih z epidemijo. Iz vseh izzivov smo izšli še močnejši in z zavedanjem, da je enotnost delovanja odločilnega pomena za uspeh.

Verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspešno premagovali izzive v sodelovanju z vami, spoštovane občanke in občani.

Drage občanke, spoštovani občani, iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku, 28. oktobru.

Ostanimo zdravi!

Vaš župan Ivan Molan

Delite