Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Velik dan za atletiko

𝐎𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐬𝐞 𝐳𝐚č𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐣𝐢𝐭𝐚 𝐨𝐛𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐬𝐤𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐯 𝐁𝐫𝐞ž𝐢𝐜𝐚𝐡.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je danes podpisal pogodbo za obnovo atletskega stadiona v Brežicah s predstavnikom izvajalca Lesnina MG oprema Matijo Čeponom.

Tako župan kot predsednik Atletskega kluba Brežice Henrik Omerzu sta se strinjala, da je dan podpisa pogodbe za obnovo stadiona tudi praznik brežiškega športa, še posebej atletike. Leta 1999 zgrajeni stadion, na katerem so trenirali tudi vrhunski športniki kot je svetovni in olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus, bo po 23 letih deležen obsežne prenove.

Dela se bodo začela oktobra in bodo trajala do julija 2023. Vrednost 1. in hkrati najobsežnejše faze obnove znaša dobrih 900.000 evrov.

O obnovi stadiona – župan Ivan Molan

V zadnjih desetih letih močno okrepili športno infrastrukturo v občini

Kot je dejal župan Ivan Molan, je bilo v brežiški občini v preteklih letih na področju športne infrastrukture veliko narejenega. Pred desetimi leti je bila športna dvorana samo v Dobovi, po letu 2012 je občina zgradila športno dvorano v Brežicah, uredila igrišča in telovadnice pri osnovnih šolah, uredila atletsko pokrito dvorano – t. i. balon, ki atletom omogoča treninge v zimskem času ter spodbudila državo, da je zgradila telovadnici pri gimnaziji in ekonomski šoli (današnji Strokovno izobraževalni center Brežice).

Občina je zadnji dve leti intenzivno objavljala nogometni stadion, ki ima sedaj ustrezno razsvetljavo in pomožno igrišče z umetno travo. V 2022 prišli tudi končno do možnosti za obnovo atletskega stadiona.

Podrobneje o načrtovani obnovi

Atletski stadion Brežice je na lokaciji poleg objekta Strokovno izobraževalnega centra Brežice in obsega 17.711 m in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin. Namen njegove obnove je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne dejavnosti, predvsem atletike.

Z obnovo se bodo zamenjali oz. obnovili dotrajani elementi stadiona s čimer se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona. Celotna vrednost obnove je ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega dobrih 900.000 evrov predstavlja 1. faza.

Zaradi obsega del je celoten projekt razdeljen na 6 faz:

1. faza: zamenjava sintetične podlage, drenažnega asfalta (kjer bo to potrebno), odvodnjavanje, zamenjava opreme vezane na zamenjavo sintetične podlage, ureditev elektrike in kanalizacije vezane na to fazo in kot predpriprava na nadaljnje faze;

2.  faza: kontejnerji za garderobe, sanitarije, fitnes, prvo pomoč – objekti za nemoteno delovanje stadiona;

3.  faza: ureditev dostopne poti do tribun in merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev (vključno z kontejnerjema) ter pripadajoča infrastruktura;

4. faza: montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo,

5. faza: nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom in

6. faza: ureditev parkirišča.

Delite