Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

10. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije v občini Brežice

Na 10. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je 30. septembra potekala v občini Brežice, je predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja člane predsedstva seznanili s podpisom dogovora o povprečninah občinam za leti 2021 in 2022. Dogovor določa, da je povprečnina za leto 2021 v višini 628,20 evra in za leto 2022 izhodiščna v višini 628,20 evra. Po besedah župana Ivana Molana bo Občina Brežice zaradi višje povprečnine, dodatnih sredstev za investicije in v kolikor bo sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin, v naslednjem letu pridobila za 1,8 milijona evrov dodatnih sredstev za investicije in razvoj.

Župan Občine Brežice Ivan Molan o povprečnini za občine.MP3

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan je bila glavna tema srečanja poročilo o tem, kako potekajo pogajanja reprezentativnih občinskih združenj z vlado glede financiranja občin.  Župani in županje so bili ob seznanitvi z dogovorom o višjih povprečninah veseli,  saj so bili po mnogih letih uslišani. V primerjavi z začetkom leta 2020, ko je povprečnina znaša 589,11 evrov (v tej višini je bila tudi načrtovana povprečnina za 2021), prinaša povprečnina  za leto 2021 sedaj za skoraj 40 evrov več na prebivalca.

Kar je po mnenju župana Ivana Molana še pomembnejše, pa je posluh vlade za višja investicijska sredstva občinam, tako bo upoštevan tudi županov predlog,  da se bo višina zneska nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občinam dvignila na šest (6) odstotkov primerne porabe občin. Do sedaj so občine po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) od države lahko prejele nepovratna sredstva za investicije v višini v višini štirih (4) odstotkov primerne porabe, dva (2) odstotka pa so občine prejele v obliki povratnih sredstev (kot oblika kreditiranja občin).

Novembra se pričakuje tudi sprejetje zakona o finančni razbremenitvi občin, po katerem naj bi določene obveznosti občin prevzela država. Če bo parlament potrdil dogovorjene zadeve med državo in občinami pričakuje Občina Brežice v prihodnjem letu za 1,8 milijona več investicijskih sredstev za razvoj občine in za občane.

Na 10. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije so se udeleženci seznanili tudi  s Predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem se bo javna obravnava iztekla 5. oktobra.  Predlog zakona je udeležencem predstavila v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje Klavdija Kobal Straus. Županje in župani so bili enotnega mnenja, da morajo biti zakon in podzakonski predpisi usklajeni tudi z občinami in da je treba občinam za izvajanje nalog na tem področju zagotoviti zadostna finančna sredstva.

Župan Ivan Molan, ki je gostil srečanje, je zbranim predstavil občino Brežice in mednarodni projekt  Stavi na zdravje, za katerega je občina uspešno pridobila sofinanciranje s sredstvi Evropske Komisije.

Delite