Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Govor na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Brežice

Spoštovani svetniki in svetnice, nagrajenci in prejemniki priznanj, spoštovani vsi prisotni!

V občini Brežice smo zelo ponosni na 25. obletnico samostojnosti naše države, saj lahko danes ugotavljamo, še posebej tisti, ki smo dlje časa živeli z odgovornostjo do lokalne skupnosti in soustvarjali življenje v njej, da smo priče preobrazbi tako družbenega sistema kot kraja samega. Če bi danes pogledali fotografije izpred nekaj desetletij, bi videli, da gre za čisto nov svet, ki si ga pred l. 1990 nismo mogli niti predstavljati.

Res je, da so bila leta po osamosvojitvi zahtevna in zelo razburkana, veliko je bilo idej in rešitev pa tudi polemik, kako naj gremo naprej. Zavedamo se, da smo l. 1991 vsi stopili v popolnoma nov svet demokracije, ki je prinesel drugačne oblike odločanja, sodelovanja, razvoja in delovanja javne uprave ter vodenja tako države kot občine.

Velikokrat imamo občutek, da se novemu sistemu še dandanes nismo povsem privadili. Burni odzivi in razprave dajejo občutek, da je ta sistem veliko bolj zapleten in kompleksen ter pogosto povprečnemu človeku – občanu in državljanu – tudi nerazumljiv. Kljub temu je prinesel izjemen napredek na skoraj vseh področjih, ki je viden tudi v naši občini.

Zgodovina nas uči, da je živeti na ozemlju današnje brežiške občine od nekdaj pomenilo imeti življenjski prostor na pomembnem geostrateškem položaju. Iz preteklosti izhaja, da smo bil vedno pod udarom tistih, ki so nas hoteli podjarmiti, zato so se naši predniki vztrajno borili za svoje pravice in varovali mejo. Upor in boj za pravico sta združevala slovenski rod od turških vpadov, kmečkih uporov, osvobodilnega boja do zadnje vojne za samostojnost.

V težkih trenutkih in preizkušnjah smo Slovenke in Slovenci našli državotvorno zavest in  se združeni borili za svobodo, tudi za ceno življenj. Naš praznik je posvečen Brežiški četi, ki so jo ustanovili mladi fantje z namenom, da okupatorju preprečijo in otežijo nasilno izseljevanje ljudi iz krajev naše občine. Kot zadnja žrtev v boju za obrambo svobode Slovenije in boljšo prihodnost slovenskega naroda je dal svoje življenje naš rojak, borec Jernej Molan.

Tistim, ki so se borili za svobodo naše domovine smo dolžni, da odgovorno in preudarno vodimo našo skupnost. Občina Brežice je pri svojem razvoju zmerna in uresničuje načrte na dolgi rok. Izkušnje, ki pomagajo pri odločanju v sedanjosti,  črpamo iz preteklosti in se trudimo narediti vse za ohranitev stabilnost in trajnostni razvoj po meri občank in občanov.

Pri tem nam je v pomoč pregleden in kakovosten sistem financiranja društev in javnih zavodov. Z različnimi sistemskimi ukrepi podpiramo razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma, posebno skrb in podporo pa nudimo tudi tistim občanom, ki potrebujejo pomoč. Prepričan sem, da nam je uspelo vzpostaviti urejen sistem, ki pomembno pomaga pri napredku naše občine in občanov na vseh področjih.

Ni samoumevno, da uspe občini graditi objekte kot je nova, sodobna šola v Cerkljah ob Krki, ki je ena od največjih investicij v občini. Danes smo lahko veseli in hvaležni, da zmoremo urejati vaške domove po krajevnih skupnostih, izboljšati sistem za odpadne vode, uresničiti projekte za oskrbo s pitno vodo, kot so bile Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in z dodatno vodno vrtino Glogov Brod. Investirati v gradnjo pločnikov, cest in kolesarskih stez, še posebej v krajih, kjer so osnovne šole in s tem zagotoviti potrebno prometno varnost.

V tem letu lahko ocenimo, da je bila odločitev občinskega sveta za ustanovitev javnega komunalnega podjetja pravilna, kar dokazujejo dobri rezultati poslovanja in neodvisna analiza cen komunalnih storitev v časopisu. Analiza je potrdila, da javno podjetje zagotavlja oskrbo s pitno vodo po najugodnejših cenah v Posavju.

Veseli me, da prinašajo rezultate ukrepi, namenjeni spodbujanju gospodarstva in turizma. Uspelo nam je urediti Obrtno cono Dobova in s pomočjo dodatnih spodbud prodati dve parceli, na katerih bodo stali proizvodni objekti. Očitno tudi ostale spodbude prinašajo pozitivne učinke. Veseli smo uspehov podjetnikov in inovatorjev v občini, ki žanjejo priznanja in uspehe za svoje delo.

Ponosni smo na nagrade s področja turizma in na rast turizma, ki kaže, da se poleg našega največjega turističnega ponudnika razvijajo tudi ostali ponudniki. Veseli me, da je čedalje več sodelovanja med javnimi zavodi in društvi. V letošnjem letu je povezovanje Posavskega muzeja Brežice, ZPTM Brežice in Fakultete za turizem ter ostalih organizacij že prineslo vidne rezultate. Občina spodbuja povezovanje, ki je temelj uspešnega razvoja na vseh področjih. Z optimizmom spremljamo povečevanje investicij v podjetništvu in kmetijstvu, saj ohranjajo in tudi ustvarjajo možnosti za nova delovna mesta.

Občina je tu zaradi občank in občanov. Urejen sistem sofinanciranja društev pomaga pri doseganju odmevnih rezultatov na različnih področjih. Letos so še posebej opazni uspehi v športu. Od napredovanja nogometne ekipe v višjo ligo in odličnih uspehov rokometašev, strelcev, gimnastičarjev in atletov do odmevnih dosežkov pri borilnih veščinah in vodnih športih. Tudi dolgoletno vlaganje v kakovosten izobraževalni sistem od vrtca do fakultete nas redno razveseljuje z uspehi učencev, dijakov in študentov. Verjamem, da sta jim v navdih tudi naša rojaka, pomembna jezikoslovca Maks Pleteršnik in dr. Jože Toporišič, kateremu je bilo posvečeno Toporišičevo leto, ki smo ga sklenili ob praznovanju 70. obletnice Knjižnice Brežice.

V migrantski krizi se je pokazalo, kako pomembna je kakovostna ureditev za delovanje društev, še posebej humanitarnih in gasilcev. Ti so pokazali, da smo lahko kos različnim nepredvidenim dogodkom v občini in širše, kar je dokaz, da so sredstva za sistem zaščite in reševanja, v katerega so vključena številna društva, pravilno naložena.

V občinski upravi se trudimo, da bi ob nujnih oz. obveznih nalogah, ki jih izvajamo, občanom lahko ponudili tudi nadstandardne programe. Zato s pomočjo mednarodnega sodelovanja in tujih partnerjev pripravljamo vsebinske projekte, s katerimi pridobivamo dodatna sredstva. Tako smo v preteklosti lahko ponudili otrokom in mladim brezplačne glasbene delavnice, izvajali vadbo, prilagojeno starejšim, v tem in naslednjem letu pa invalidom in ljudem s posebnimi potrebami omogočamo sodelovanje pri vodnih športih.

Danes žanjemo sadove 25-letnega dela in rasti, ki je vidna na skoraj vseh področjih družbe. Zavedati se moramo, da ti sadovi niso dozoreli sami od sebe – so rezultat dobrega sodelovanja, skrbi in želje po boljši prihodnosti. Zanje so zaslužni številni ljudje – za velik delež uspeha je zaslužen občinski svet v tej sestavi in v preteklih sestavih, ki je znal pri določanju prednostnih zadev in iskanju rešitev preseči ideološke in politične razlike. Zahvala velja tudi nekdanjim županom in poslancem, zaposlenim v občinski upravi in javnih zavodih ter vsem vam, spoštovani občani, ki soustvarjate življenje v občini.

Zato vabim vse občinske svetnike in svetnice, da v času, ko nam Vlada RS krči sredstva za delovanje občin, potrebe in želje ljudi pa se povečujejo, da najdemo kompromise in skupne rešitve. Sam se zavedam, da imam kot župan nalogo iskati in spodbujati rešitve med različnimi političnimi pogledi in željami. Kompromis pa je mogoče najti le ob jasno izraženih vizijah in iskrenih namenih različnih političnih skupin ter tako uspeti v skupnem prizadevanju za boljši jutri. K sodelovanju in iskanju rešitev nas zavezujejo naše obljube občankam in občanom.

Spoštovani nagrajenci in prejemniki priznanj, čestitam vam in vam želim, da še naprej tako dejavno ustvarjate življenje v naši občini. Vsem prisotnim ter občankam in občanom iskreno voščim ob prazniku občine Brežice!

Hvala.

Ivan Molan, župan občine Brežice

Uredništvo/brezice.si, foto: brezice.si

Delite