Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Župan na obisku na biodinamični kmetiji Černelič, ki je bila izbrana za najboljši zgled v Evropi

Župan Ivan Molan je obiskal biodinamično kmetijo Černelič, ki je prejemnica nagrade evropske javnosti, Rural Inspiration Awards, ki jo podeljuje Evropska komisija in Mreža za razvoj podeželja za projekte s temo biogospodarstva in blaženja podnebnih sprememb. V spomin na tako velik dosežek sta župan Ivan Molan in nagrajenec Zvone Černelič skupaj s člani društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda na kmetiji posadila drevo.

Izjava_Zvone Černelič.mp3
Izjava_župan Ivan Molan.mp3

Za kmetovanje, prijazno do narave, je kmetija Černelič v konkurenci s 77 prijavljenimi kmetijami iz celotne Evrope z največ glasov javnosti zasedla prvo mesto v kategoriji »Popular vote« in je tako dober primer kako uspešno kmetovati tudi brez uporabe kemičnih sredstev.

”To priznanje iz Bruslja je kot Prešernova nagrada za življenjsko delo. Občinsko priznanje pa je še posebej pomembno in vredno, saj je to priznanje iz domačega kraja,” je povedal Zvone Černelič.

Pionirsko delo na področju pomena pridelave zdrave hrane brez pesticidov je v naši občini opravila kmetija Černelič. Na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili tudi DEMETER certifikat. Svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. Nosilec dejavnosti Zvone Černelič se je z biodinamičnim načinom pridelave po naključju seznanil na potepu po Beli Krajini, kjer je obiskal tamkajšnjo biodinamično kmetijo, ki ga je navdihnila, da je začel tudi sam raziskovati in postopoma svojo dotlej ekološko kmetijo preusmeril v biodinamičen način. To je dokaz, da se z vztrajnim delom ter poštenostjo do sebe in narave da doseči priznanja  za svoje delo kot je nagrada na natečaju Rural Inspiration Awards 2020.

Občina Brežice je prepoznala delo gospoda Černeliča na področju biodinamičnega kmetovanja, zato bo prejel oktobrsko nagrado kot najvišje priznanje Občine.

 ”Kmetijstvo je poleg gospodarstva in turizma v občini Brežice ena izmed ključnih dejavnosti. Zelo smo veseli, da je naš občan gospod Černelič prejel Evropsko priznanje, prav tako pa tudi nagrado občinskega sveta, saj je Občina Brežice njegovo dejavnost prepoznala kot pomembno. Ob tej priložnosti pa gospodu Černeliču iskreno čestitam tako za Evropsko kot tudi občinsko priznanje, ki ga bo prejel na Svečani seji občinskega sveta, ki bo 27. oktobra,” je povedal župan Ivan Molan.

Ob tem pa je župan še dodal, da občina Brežice finančno podpira  ekološko kmetijstvo preko ekološke tržnice in najrazličnejših strokovnih predavanj. Občina sofinancira tudi investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo kot so nakup kmetijske mehanizacije, rastlinjakov, protitočnih mreže, gradnje in adaptacije gospodarskih objektov. Tako vsako leto nameni za ekološko kmetijstvo 3.000 evrov, za razvojne programe kmetij pa  100.000 evrov.

Ravno tako Občina Brežice podpira dejavnost društev na področju kmetijstva v višini 15.000 evrov, v sklopu katere se sofinancira društveno ocenjevanje vin, strokovno izobraževanje ter izvedbe strokovnih ekskurzij.

Občina tudi  skrbi za promocijo kmetijstva kot panoge in promocijo kmetovalcev ter kmetijskih pridelkov. Vsako leto je tako namenjeno za promocijo kmetijstva 15.000 evrov, ki so namenjena za organiziranje kmetijskih forumov, kjer se predstavijo aktualne teme na področju kmetijstva, sofinanciranje tekmovanja v oranju, razstave ajdovega kolača, ocenjevanje vin za županovo vino in podobne promocijske aktivnosti. V letošnjem letu je Občina Brežice pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije za prijavo na razpis za posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo.

Delite