Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Vlada na delovnem obisku v naši regiji

Obisk predstavnikov Vlade RS se je začel že v torek, 25. januarja. V občini Brežice – v Viteški dvorani Gradu Brežice je v sredo, 26. januarja, potekal Delovni posvet Vlade Republike Slovenije, z Javno tribuno oz. Srečanjem Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji pa se v Krškem zaključuje delovni obisk Vlade RS v Posavju.

Župan Ivan Molan se je pred začetkom delovnega posveta v Viteški dvorani gradu Brežice sestal s predsednikom Vlade RS Janezom Janšo, govorila sta o aktualnih zadevah v občini. Župan je pozdravil člane in članice vlade na začetku delovnega posveta in jim zaželel dobrodošlico v Posavju in v občini Brežice.

Župan Ivan Molan se je v nadaljevanju vladnega obiska sestal tudi z ministrom za javno upravo, Boštjanom Koritnikom glede romske tematike v občini in na temo sredstev, ki jih prejmejo občine z romskimi naselji.

Z županom in s predstavniki Občine Brežice se je sestal tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, na sestanku je sodeloval tudi direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer. Pogovori so potekali na temo zaščite naselij pred poplavami v občini. Sprejet je bil dogovor, da se v roku meseca dni podpiše sporazum o skupni izvedbi investicije – Izvedba celotnih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove. Sporazum bo osnova za razdelitev nalog – pripravo potrebne dokumentacije bo prevzela Občina Brežice, ministrstvo in direkcija za vode pa bosta izvedla investicijo in zanjo tudi zagotovila sredstva, občini pa bosta tudi povrnila stroške priprave projektne dokumentacije.

V prostorih Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah je potekal podpis Pisma o nameri o investiciji za potrebe Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Pismo o nameri so podpisali državni sekretar na ministrstvu  za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek, rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič in dekan Fakultete za turizem dr. Boštjan Brumen. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik Vlade RS Janez Janša in župan Občine Brežice Ivan Molan.  Podpisniki so izrazili skupno podporo pri prizadevanju, da se na lokaciji objekta nekdanjega dijaškega doma v Brežicah uresniči načrtovana investicija za prostorske potrebe Fakultete za turizem z raziskovalnim centrom. Fakulteta bo tako pridobila ustrezne prostore za učno in delovno okolje, ki je odločilnega pomena za razvoj in promocijo slovenskega turizma in gospodarstva.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek si je ogledal investicije novega vrtca v Dobovi, beseda je tekla o investiciji, ki jo je sofinanciralo ministrstvo ter o šolskih okoliših ter trenutno veljavnih ukrepih na področju zdravja v šolah. Sledil je ogled športne dvorane in šole, ki sta bili v letu 2020 deležni energetske prenove. Učenci višjih razredov OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so se tudi predstavili s krajšim kulturni programom.

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve dr. Božo Predalič je obiskal MP Slovenska vas in PMP Obrežje. Srečal se je tudi s podžupanom Občine Brežice Bogdanom Palovšnikom in predsednikom sveta KS Jesenice na Dolenjskem Alešem Burjo. Podžupan Bogdan Palovšnik je izpostavil primer dobre prakse sodelovanje med policijo in občino ter Direkcijo RS za infrastrukturo pri ukrepu spremembe prometne signalizacije, ki je namenjena razbremenitvi občinskih javnih  cest v času najštevilnejših prehodov mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in ki je bila uvedena avgusta 2021.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je obiskal grad Pišece. Kot je dejal, si ministrstvo  želi, da bi gradovi kot je grad Pišece, dobili vsebino, ki bi bila trajnostno naravnana. Kot so dejali je bil s strani zasebnega vlagatelja izražen interes za najem pišeškega gradu za dejavnost povezano s turistično ponudbo oz. za nadstandardne nastanitve z ohranjanjem kulturne dediščine.

Obisk vlade v Posavju se je v občini Brežice zaključil z obiskom ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ki si je ogledal prostore prihodnjega Večgeneracijskega centra Brežice in bivalne enote VDC Leskovec Krško na lokaciji obnovljenega objekta nekdanjega doma upokojencev v Brežicah. Minister si je ogledal bivalne enote VDC-ja in se srečal z uporabniki. Kot je dejal ob ogledu stanovanjskih enot za starejše občane, ki bodo letos na voljo za vselitev, gre za zanimiv pilotni projekt modela prehodne namestitve starejših oseb, zato ga bo ministrstvo spremljajo.

Delite