Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Pogodba za obnovo lesenega mostu čez Krko na Borštu je podpisana

Župan občine Brežice Ivan Molan je s direktorico podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marijo Možina podpisal pogodbo za izdelavo projekta in gradnjo novega lesenega mostu na Borštu. Obnova mostu je bila že načrtovana že nekaj časa, visoke vode konec leta 2022 pa so most poškodovale do te mere, da je postala obnova prednostna naloga občine. Vrednost pogodbe znaša 1.147.410 evrov in obsega zagotovitev celovite in funkcionalne rekonstrukcije vozišča (dolžine 84 m) in obnove lesenega mostu (80 m) čez reko Krko na lokalni cest LC 024022 Boršt – Boršt.

Župan Ivan Molan je dejal, da je bila občina uspešna v pogovorih z Ministrstvom za obrambo, ki bo v skladu z Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki za sofinanciranje lokalne infrastrukture v dveh letih namenilo cca 700.000 evrov za nov most. Župan je še dodal, da je občina sprejela odločitev, da most kljub temu, da nima statusa spomenika kulturnega pomena, ostane lesen in ohrani tradicionalni izgled.

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič je podpisa pogodbe zelo vesel, saj se je vse odvijalo hitro, je dejal. »Decembra je bil most zaprt zaradi poškodb, v začetku marca pa je že podpisana pogodba za gradnjo novega.«

Za krajane je most izrednega pomena, pravi predsednik KS,  zato so veseli, da bo most ohranil leseno konstrukcijo, saj je simbol tako vasi Boršt kot Kulturno turističnega društva Boršt. Pomemben je za tradicionalne skoke z mostu, krajani upajo, da bodo konec avgusta oz. septembra že lahko izvedli skok z mostu.

Direktorica podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marija Možina je dejala, da je to že tretji most, ki ga bodo obnavljali v občini Brežice in drugi leseni most na Krki. V pričakovanju lepega vremena pričakuje normalen potek del in zaključek v pogodbenem roku.

Potek del

Po uvedbi v delo sledi izdelava projektne dokumentacije in nato odstranitev obstoječega mostu ter gradnja novega, rok za dokončanje vseh del je 10. 12. 2023.

Do konca maja bo pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, sledi priprava gradbišča in nato izvedba vseh del obnove mostu v času od junija do konca avgusta. Od septembra do konca oktobra je načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste, ki na obeh bregovih reke vodi do mostu.

Vsi roki so seveda odvisno od odziva številnih soglasodajalcev, ki morajo k projekti podatki svoje pozitivno mnenje oz. soglasje.

Idejna zasnova novega mostu Boršt povzema vse bistvene arhitekturne karakteristike obstoječega mostu. Dimenzije posameznih elementov mostu se zaradi povečanja trajnosti celotne konstrukcije nekoliko povečujejo.

Arhitekturna zasnova novega mostu  (dolžina cca 80 m) je povzeta po mostu v naselju Cerklje ob Krki, ki je bil obnovljen leta 2021. Svetla višina mostu nad vodno gladino se zviša za 0,5 m, s tem se bistveno zmanjša nabiranje plavja na mostno konstrukcijo ob nastanku visokih voda, poveča se sama varnost mostne konstrukcije in zagotovi daljša življenjska doba.

Poglavitni material za gradnjo mostu predstavlja les (za izdelavo lesenih nosilnih elementov hrast,  za povozni parket mostu globinsko impregniran smrekov les), medtem kot so nosilni elementi prekladne konstrukcije izvedeni iz jekla. Temelji bodo globoko od 4 do 6 m.

Delite