Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Dograditev in rekunstrukcija OŠ Artiče v letu 2023

Nov 5- oddelčni vrtec Ringaraja v Artičah razveseljuje več kot 100 otrok, ki v novih, sodobnih prostorih skupaj z vzgojiteljicami pišejo najlepše spomine na vrtčevsko obdobje. Dokončan vrtec predstavlja 1. fazo projekta Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče.

V letu 2023 se načrtuje nadaljevanje in sicer začetek 2. faze: Dograditev in rekonstrukcija šole.

V tem trenutku poteka novelacija projektne dokumentacije za 2. fazo, posodobitev načrta opreme šole in uskladitve z veljavno zakonodajo, ki se je spremenila. Hkrati se bo dodatno preveril načrt strehe in elektrike na objektu, ki bo prilagojen za možnost namestitve sončne elektrarne. Uredili se bodo tudi nadomestni prostori za pouk v času izvajanje investicije.

Delite