Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Modernizacija odseka lokalne ceste LC 024161 Koritno- Bukovina

Občina Brežice v poletnem času ureja številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost. Med modernizacijami odsekov je tudi odsek na lokalni cesti LC 024161 Koritno- Bukovina v dolžini 800 m. Investicija obsega asfaltiranje obstoječe makadamske ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne vode – meteorna kanalizacija in ureditev bankin.

Vsako večje deževje je obstoječo makadamsko cesto zelo poškodovalo, večkrat letno so bila zato potrebna večja vzdrževalna dela na cesti. Z asfaltiranjem ceste se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja ceste, prav tako pa se je z asfaltiranjem povečala uporabnost ceste za krajane. Dela so se začela junija 2020, zaključila pa julija 2020. Za investicijo je občina namenila 80.000 evrov iz naslova t.i. sredstev za obmejne občine.  

Delite