Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Župan izorčil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«

Župan Občine Brežice Ivan Molan je direktorju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice Draženu Levojeviću izročil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v prvem valu epidemije.

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević je dejal, da se v imenu javnega zavoda zahvaljuje za priznanje, ki pomeni veliko še posebej v teh trenutkih, ko se soočamo z vrhuncem drugega vala epidemije v Posavju in občini in ko so kadrovski potenciali okrnjeni in izčrpani. Dejal je, da tako v prvem kot v drugem valu epidemije zdravstveni doma poskuša zamejiti ta javno zdravstveni problem in stati občanom ob strani.

Občina Brežice je na podlagi junija objavljenega državnega poziva za spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 predlagala Zdravstveni dom Brežice in bila s kandidaturo uspešna.

Občina je predlog utemeljila s številnimi nalogami, ki jih je brežiški zdravstveni dom izvajal v času epidemije. To so zdravstvena obravnava nezakonitih migrantov in testiranja na COVID-19, ki je za Zdravstveni dom Brežice zaradi obmejne lege občine Brežice specifika glede na ostale zdravstvene domove v Sloveniji; izvajanje testiranj na COVID-19 za tuje voznike zaposlene v slovenskih avtoprevozniških podjetjih, izvajanje testiranj na COVID-19 za uslužbence kritične energetske infrastrukture v Posavju ter ostala dela ter naloge.

Med ostalim nalogami so bile naloga vstopne točke COVID-19 za odrasle za občine Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki in naloge koordinatorja družinske medicine za DUO Impoljca, enoto Brežice (Dom starejših občanov Brežice). Zavod je poskrbel tudi za nudenje psihosocialne podpore za prebivalce občine Brežice in zaposlene v Zdravstvenem domu Brežice ter sodeloval v nujni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Novo mesto. Čistilke so v času epidemije izvajale postopke čiščenja in pranja perila v skladu s prilagojenimi smernicami za čas epidemije COVID-19 in na dodatnih deloviščih, na upravi pa so potekali vsakodnevni sestanki skupine za ukrepanje za primer epidemije COVID-19.

Delite