Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Znani projekti participativnega proračuna občine Brežice za leti 2020 in 2021

V participativni del proračuna občine Brežice »Moja skupnost – sodelujem!« za leti 2020 in 2021 se bo uvrstilo 16 projektov. Ti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 22,06% oz. 4.623 občank in občanov.

V tednu pred šolskimi počitnicami, od 21. do 25. oktobra 2019, so občanke in občani lahko sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna občine Brežice. Izbirali so med 31 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti. Odziv je bil daleč nad pričakovanji, saj se je glasovanja udeležilo kar 22,06% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let. Posamezen je lahko oddal le en glas.

Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Na podlagi pridobljenih rezultatov je pri oblikovanju seznama projektov upoštevala tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 EUR letno. S temi sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po  občini.

Ravno ti določili pa sta tudi pokazali, kako pomembno je bilo, čim širšo podporo predlogu projekta pridobiti že v času oddaje projektov in preprečiti drobljenje glasov znotraj posamezne krajevne skupnosti.

Ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev se je v participativni del proračuna za 2020 in 2021 uvrstilo neposredno 15 projektov. Ti so:

Št.proj.Naziv projektaVrednost projektav EURLeto 2020Leto 2021
 OBMOČJE 1: Krajevne skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart   
27Igrišče Trobentice14.980,0014.100,00880,00
16Rekreativna tekaška steza14.568,00 14.568,00
 OBMOČJE 2: Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence   
20Ureditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi13.800,0013.800,00 
12Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi14.200,0014.200,00 
10Razgledna ploščad na Svetem Vidu15.000,002.000,00 €13.000,00
1Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi6.693,00 6.693,00
6Akustika v Večnamenski dvorani Skopice10.000,00 10.000,00
 OBMOČJE 3: Krajevne skupnosti Dobova, Kapele, Globoko   
30Vadbeni park in družabna točka v Globokem14.700,0014.700,00 
8Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele14.774,2014.774,20 
22Medgeneracijski park Sela14.500,00525,8013.974,20
 OBMOČJE 4: Krajevne skupnosti Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje   
18Artiška pot zdravja14.900,0014.900,00 
33Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah11.000,0011.000,00 
9Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko13.300,00 13.300,00
19Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece3.000,00 3.000,00
14Rehabilitacijski in rekreacijski studio14.920,00 14.920,00
 VSOTA200.000,00100.000,00100.000,00

Dodatno uvrščen projekt, po upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev  zaradi preostanka sredstev v letu 2021 je:

Št.proj.Naziv projektaVrednost projektav EURLeto 2020Leto 2021
5Travnato igrišče na prostem (DODATNO UVRŠČEN)14.000,00 9.664,80

Ostali projekti so uvrščeni na seznam rezervnih projektov, glede na prejeto število glasov in bodo uvrščeni po vrstnem redu, če se v postopku izvajanja posameznega iz zgornjega seznama izkaže, da le-tega zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati in posledično sredstva ne bodo izkoriščena.

Rezervni seznam projektov:

ZapŠt. projektaNaziv projektaVrednost projekta
124Ureditev skupne javne površine v vasi Črešnjice – prenova in izgradnja otroškega igrišča ter prostora za aktivno druženje mladih                 11.000,00 €
213Ureditev nasipa v Dobovi za rekreacijsko – turistične namene                 15.000,00 €
37Ureditev vodnega zajetja Studenec                 12.500,00 €
421Otroško igrišče na Obrežju                 15.000,00 €
531Pasji park – fitnes                 10.000,00 €
62Ureditev vaškega središča “Vrbenica”                 15.000,00 €
732Ureditev vaškega jedra Jesenice                 14.500,00 €
823Studenca na Borštu                 14.950,00 €
911Plavajoči poton povezan z brežino akumulacijskega jezera za SUP, KANU, KAJAK, SURF in KITE                 11.000,00 €
103Zaprto otroško igrišče                   5.000,00 €
1128Nadstrešek in prostor za obračališče šolskega minibusa                   8.000,00 €
1217Ureditev vaškega jedra ob KS                 13.500,00 €
1325Ureditev igrišča za vaščane                   6.000,00 €
1415Postavitev košev za smeti in pasje iztrebke ob LC 024691 Krška vas – Boršt,Račja vas – Župeča vas                   5.570,00 €
1529Mini fitnes Park Cerklje ob Krki -zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi                 13.800,00 €
  SKUPAJ VREDNOST              170.820,00 €

Glasovnice, ki so jih občanke in občani oddali bodo hranjene 3 mesece ob objave rezultatov. Po tem bodo dane v uničenje.

Postopek participativnega proračuna »Moja skupnost-sodelujem!« je za Komisijo za vloge in pobude občanov administriral Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Vse dodatne informacije so na voljo preko moja.skupnost@brezice.si.

Predstavitev glasovanja, rezultatov in predlog izbora projektov

Rezultati glasovanja po prejetih glasovih

Delite