Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove

Dne 21.3.2022 je župan Občine Brežice z Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju besedila: Direkcija RS za vode) podpisal Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove (v nadaljevanjem besedilu: Sporazum).

Podpisnika sta se zavezala, da bosta sodelovala pri izvajanju slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. Predmetna investicija je uvrščena tudi v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter bo v največji možni meri upoštevala naravne rešitve in zeleno infrastrukturo.

Občina Brežice bo v skladu s Sporazumom, do 30.6.2023 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pred tem, na podlagi potrjene projektne naloge s strani Direkcije  RS za vode, izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vrednost izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove je ocenjena na 3 milijone EUR in jih bo v celoti zagotovila Direkcija RS za vode. Sredstva, ki jih bo Občina Brežice namenila za pridobitev gradbenega dovoljenja, bodo po pridobitvi le-tega Občini Brežice povrnjena s strani Direkcije RS za vode. Rok dokončanja investicije, ki bo protipoplavno zaščitila domove okoli 200-im prebivalcem naselij Rigonce, Veliki Obrež – Gmajna in Dobova,  pa se predvideva konec leta 2025.

Delite