Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

Zbiranje prijav škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022

Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica obveščajo, da bodo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022. Za prijavo škode pridejo v poštev prizadete kulture, razen za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta (pšenica in ječmen). Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo in je le ta večja od 30%. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 31.5.2022 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1ha primerljivih površin.

Vloge se bodo na vseh zgoraj navadnih občinah zbirale  v času uradnih ur do srede, 21. 9. 2022.

Uradne ure Občine Brežice:

ponedeljek: 8:00 – 15:00

torek: 8:00 – 12:00

sreda: 8:00 – 16:30

petek: 8:00 – 13:30

Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletni strani občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini. Obrazec mora biti s strani oškodovanca podpisan 2x in oddan osebno ali po pošti.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s sabo prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2022 in sicer kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu ter kopijo geoprostorskega obrazca za prijavo vlog in zahtevkov na površino. Na tej strani zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh GERK-ov z navedbo kultur in površin. Kopije prej navedenih strani so potrebne zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec.

Prosimo, da zaradi preprečevanja širjenja COVID-a oškodovanci prinesejo že izpolnjen obrazec ter zgoraj navedene kopije iz zbirne vloge.  V primeru, da niso imeli možnost pridobiti obrazca iz spletne strani občine, le tega dobijo na občini in potem vrnejo izpolnjeni obrazec s prilogami.

Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Delite