Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

”Zakoni morajo veljati enako za vse”

Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije smo na državni zbor naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romske problematike. Z njo želimo zakonodajo urediti tako, da bo Rome prisilila k iskanju dela in k temu, da bodo otroke pošiljali v šolo. Ob tem sem poudaril, da se je romska problematika čez poletje izrazito poslabšala, zato je nujen hiter in sistemski pristop države!

mojeposavje.si o dogodku predstavitve pobude poroča: Župani 11 občin po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija predlagajo spremembe petih zakonov. Tako predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino, ki je zdaj namenjena izobraževanju. V primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, bi se denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. Trenutno namreč prekrškovnih glob ni mogoče izterjati, če je oseba prejemnik denarne socialne pomoči in nima premoženja.

S spremembami želijo tudi spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Predlagajo ureditev, po kateri se lahko nekoga napoti na delo brez nekih posebnih ovir, in da se poenostavi izbris iz evidence brezposelnih. Hkrati predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta. Predlagajo še zaostritev sankcij za streljanje z orožjem zunaj za to namenjenih prostorov in določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

Molan je ob tem opozoril, da se vse bolj ustvarja vtis, da lahko nekateri delajo kar hočejo, na drugi strani pa, da jim nihče nič ne more. “To je težava in menim, da je treba naredili državo enako za vse,” je dejal na predstavitvi pobude v Novem mestu.

Po njegovem je nujno, da se država sistematično loti problematike, saj so občine svoje možnosti izčrpale. Tako je pozval k čimprejšnji ustanovitvi nove delovne komisije, ki bi po zgledu uspešne komisije iz mandata prejšnje vlade pripravila potrebne rešitve. “Problem je treba začeti reševati, sicer bo postal neobvladljiv,” je opozoril.

STA
Delite