Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Minister Tonin na obisku v občini Brežice

Občino Brežice je na povabilo župana Ivana Molana 17. julija obiskal minister za obrambo mag. Matej Tonin. Delovno srečanje je potekalo na temo izvajanja leta 2007 sklenjenega Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve Vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki. Minister se je na grajskem dvorišču srečal tudi s predstavniki Gasilske zveze Brežice, poveljnikom Civilne zaščite Občine Brežice in predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, ogledal si je tudi novo vozilo PGD Cerklje ob Krki, katere nakup je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. Po besedah župana Ivana Molana bi lahko nov dodatek h krovnemu dogovoru podpisali že oktobra letos.

Župan je na delovnem srečanju ministra seznanil z dosedanjim sodelovanje med občino in obrambnim ministrstvom, ki ga določa Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dogovor določa vsebino sofinanciranja na podlagi sprejetega letnega programa (v 2020 se izteka letni program 2019-2020), do sofinanciranja so upravičena naslednja področja: cestna, komunalna in druga lokalna infrastruktura, oprema za prostovoljna gasilska društva in  prispevek k razvojnim projektom občine, tu gre za brezplačen prenos nepremičnin na občino, načrtovanje in izgradnja rekreacijskih površin in objektov ter uporaba letališča za letalsko dejavnost Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje.

S sestankom je občina želela spodbuditi nadaljevanje aktivnosti ter čimprejšnjo aktivacijo skupne komisije za določitev investicij v lokalno infrastrukturo za obdobje 2021-2022 in podpisati dodatek k dogovoru, v katerem bo določeno, v kakšni višini in deležu bo ministrstvu v naslednjih dveh letih sofinanciralo investicije v lokalno infrastrukturo.

Občina si želi tudi, da ministrstvo končno izpolni vse obveze iz Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki. Ministrstvo mora še dokončati dve podetapi povezovalne ceste Drnovo – Črešnjice jug, izveden je bil le severni del. Prihodnje leto se izteče tudi pogodba za brezplačno uporabo dela letališča Cerklje ob Krki za potrebe Javnega gospodarskega zavoda letalski center Cerklje ob Krki, za katerega želi občina podaljšanje uporabe za naslednje petletno obdobje. Župan je ministru tudi predlagal, da se kot del sredstev v letni višini do 600.000 evrov občini nameni stanovanja, ki jih ima ministrstvo v Brežicah in so prazna že več let. Stanovanja bo občina prenovila in namenila za socialno ogrožene ter mlade družine.

Minister Tonin je dejal, da je bil sestanek uspešen, sprejet je bil dogovor, da se bo sodelovanje med ministrstvom in občino nadaljevalo tudi v prihodnje. Minister je poudaril, da je potrebno določiti, kaj je v okviru dogovora prioriteta za ministrstvo in kaj za občino, sicer pa je do sedaj ministrstvo za obrambo za različne projekte v brežiški občini namenilo približno 4,5 milijona evrov. Minister Tonin je potrdil, da bo ministrstvo tudi v prihodnje sredstva na podlagi sporazuma zagotavljajo za  sofinanciranje lokalne infrastrukture ter za potrebe gasilcev. Minister je še dejal, da  lahko občina pričakuje najmanj takšna sredstva, kot so jih zagotovili že njegovi predhodniki. Županu se je minister tudi zahvalil za dobro sodelovanje lokalne skupnosti in vojašnice ter letališča.

Pred brežiškim gradom so gasilci predstavili del voznega parka z gasilsko avto lestvijo, za katero je pred leti ministrstvo namenilo sredstva. Ob tej priložnosti se je minister Tonin vsem prostovoljnim gasilkam in gasilcem zahvalil za opravljanje prostovoljnega in odgovornega dela. Minister je v imenu ministrstva za obrambo  prejel  plaketo Gasilske zveze Brežice.

Župan Ivan Molan o dogovorih z ministrom Toninom.mp3

Delite