Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve Projekti

596.000 evrov za programe 127 nevladnih organizacij s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale

Občina Brežice se zaveda pomena delovanja nevladnih organizacij (NVO), ki soustvarjajo življenje v občini in prispevajo k višji kakovosti življenja vseh občank in občanov. Zato Občina redno namenja proračunska sredstva za programe nevladnih organizacij, delo društev pa podpira tudi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture (igrišča, dvorane, obnova večnamenskih domov po KS, ipd.).

Tudi letos je Občina Brežice v prostorih Mladinskega centra Brežice predstavila izbrane programe in projekte, ki jih bo sofinancirala v letu 2019 na podlagi že izvedenih javnih razpisov s področja mladine, športa, kulture, turizma ter zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tej priložnosti je župan Ivan Molan predstavnikom 127 izbranih izvajalcev svečano predal pogodbe v skupni vrednosti dobrih 596.000 evrov.

Program podelitve sta s pevskim nastopom popestrili mladi pevki Eva Julija Borovšak in Hajdi Haler, udeleženki Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice, ki se bo letos odvil konec avgusta že četrtič.

Razpisi v številkah

Občina Brežice je za pet področij (šport, kultura, mladina, turizem ter zdravstvo in sociala) objavila sedem razpisov, na podlagi oddanih 167 vlog je 127 različnih prejemnikom (117 NVO, 5 javnih zavodov, 5 župnij) skupaj prejelo za svoje programe 596.323,51 evrov.

Za področje kulture je bilo dodeljenih 104.500 evrov, od tega za  ljubiteljsko kulturo (za programe redne dejavnost društev) 69.000 evrov, za namen obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena 11.000 evrov ter za  druge programe s področja kulture 24.500 evrov (sredstva za nakup ali obnova opreme, npr. inštrumenti, notna stojala, za stroške prostora za vadbo, za  uniforme ter  za  pripravo in izdajo strokovne literature, zgoščenk in vizualnih projektov).

Za programe športa, ki pokrivajo vse generacije občank in občanov, je bilo dodeljenih 424.027,61 evrov, za projekte s področja dejavnosti mladine 12.000 evrov, za programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva 32.804,26 evrov in za programe turističnih društev in zvez 22.991,64 evrov.

Dodatnih 80.7000 evrov za kulturo, letovanje otrok in Rdeči križ

Dodatno so bile podpisane neposredne pogodbe in sicer na področju kulture z Zavodom ARS Ramovš za izvedbo Festivala stare glasbe »Seviqc Brežice« na območju občine Brežice  (17.000 evrov) ter z Javnim skladom Republike Slovenije, Območna izpostava Brežice (41.000 evrov) za redno delovanje, organizacijo prireditev, izobraževanj za področje ljubiteljske kulture in izvedbo gledališkega abonmaja.

Na področju zdravstvenega  in socialnega varstva sta bili sklenjeni neposredni pogodbi z Zvezo prijateljev mladine Krško za izvedbo letovanja zdravstveno  in socialno ogroženih otrok (7.200 evrov) in z Območnim združenjem Rdečega križa Brežice (15.500 evrov) na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur. L. RS, št. 7/93 in 79/10). To pomeni, da je skupaj z javnimi razpisi Občina Brežice organizacijam v občini dodelila dobrih 677.023 evrov proračunskih sredstev za programe s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale.

Kateri javni razpisi so še odprti?

Trenutno ima Občina Brežice za sofinanciranje projektov dela organizacij na območju občine odprtih sedem razpisov v skupni višini 169.500 evrov (več o razpisih in rokih za oddajo vlog na spletni strani www.brezice.si v rubriki RAZPISI). To so: javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov, javni razpis za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov, javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, javni razpis za sofinanciranje etno festivalov in motorističnih tekmovanj, javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice, javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2019 in javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij.

Napovedani javni razpisi

Občina Brežice napoveduje še naslednje razpise, ki jih bo objavila v naslednjih mesecih, vrednost razpisanih sredstev znaša 193.000 evrov. Objavljeni bodo še javni razpisi za vzdrževanje objektov lovskih družin, za turistično promocijo vinorodnih okolišev,  za inovativne turistične projekte turističnih društev, za obnovo športnih igrišč na podeželju, za programe društev upokojencev in za pospeševanje razvoja podjetništva.

Delite