Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Prireditve Projekti

Predaja obnovljenih mestnih ulic v namen

Občina Brežice je s prireditvijo na novem postajališču za avtodome v bližini železnega mostu čez Savo, na katerem še poteka temeljita prenova, simbolično predala namenu šest zaključenih projektov v mestu. Investicije so namenjene izboljšanju prometne varnosti in urejenosti mesta ter gradu, zanje je Občina Brežice namenila dobrih 1,7 milijona evrov. Verjamem, da so ureditve, ki so prijazne do občank in občanov, prijazne tudi do obiskovalcev, ki obiščejo mesto Brežice in ostale kraje brežiške občine.

V šopku investicij so: Obnova in ureditev Bizeljske ceste, glavna mestna prometnica, in obnova vodovoda, Ureditev povezovalna cesta s pločnikom in javno infrastrukturo med Prešernovo ulico in Dobovsko cesto mimo Doma upokojencev, Celovita obnova Prešernove ceste, Ureditev parka ob Prešernovi cesti (kostanjev drevored) , Ureditev postajališča za avtodome in  obnova strehe nad Viteško dvorano brežiškega gradu ter ureditev recepcije s sanitarijami v gradu.

Uresničene investicije so del večletnih načrtovanj. Občina Brežice je ob sklenitvi dogovora z investitorji gradnje HE Brežice za ureditev in obnovo lokalnih cest, ki so bile poškodovane med časom gradnje, začela načrtovati ureditve, ki se navezujejo na sanacijo cest po izgradnji HE Brežice. Tako je Občina Brežice ob urejanju povezovalne ceste, za katero sta sredstva namenila podjetji HESS d.o.o. in Infra d.o.o., zgradila pločnik, uredila javno razsvetljavo in sanitarno kanalizacijo. Skupni projekt s podjetjem HESS d.o.o. je bila tudi Celovita obnova Prešernove ceste v Brežicah, ki pomeni prenovljeno cestišče in hodnik za pešce na odseku od gradu do priključka HE Brežice.

Ob prenovi Prešernove ceste je Občina sama pripravila in izvedla tudi projekt Ureditev parka ob Prešernovi cesti, ki vključuje zamenjavo dela vodovoda, ureditev pešpoti, odstranitev obstoječih dreves kostanjevega drevoreda in zasaditev novih 16 dreves (ta bodo posajena konec novembra, ko bo čas za sajenje najugodnejši).

Občina je uredila tudi avtodomsko postajališče na Prešernovi cesti, ki  je namenjeno krajšim postankom avtodomov z namenom ogleda mesta. Na voljo so štiri parkirna mesta in t.i. infrastrukturni otok s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih vod. Postajališče je vključeno tudi v Mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji.

V gradu Brežice  je Občina investirala v dva projekta –  v obnovo strehe nad Viteško dvorano (na vzhodnem in severnem dela gradu) in ureditev recepcije s sanitarijami. Za projekt obnove strehe je Občina pridobila sredstva Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih v letih 2017 in 2018 sofinancira Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18).

Delite