Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Uspešna akcija zbiranja računalnikov za osnovnošolce

Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) in občanke ter občani so zagotovili 27 dodatnih računalnikov, da bodo vsi učenci osmih osnovnih šol v občini Brežice lahko nemoteno sledili pouku na daljavo.

Po začetnem tednu uvajanja pouka na daljavo je Občina Brežice skupaj z osnovnimi šolami izvedla pregled dostopnosti učenja na daljavo za učenke in učence ter evidentirala pomanjkljivosti. Šole so že na začetku izvajanja pouka na daljavo učencem, ki so izrazili potrebo, zagotovile osnovno opremo v obliki tablic, nekatere šole pa so učencem zagotovile tudi računalniško opremo iz računalniških učilnic. Po ponovnem preverjanju so šole izpostavile dodatne potrebe učencev po računalniški opremi kot tudi po zagotavljanju mobilnega dostopa. Posamezni učenci so do gradiva dostopali preko mobilnih telefonov svojih staršev, kar zelo otežuje kakovostno spremljanje in je za dolgoročno sledenje pouku na daljavo neprimerno. Težavo dostopnosti do računalniške opreme so izpostavile tudi družine s tri in več šoloobveznimi otroki, ki so na enem računalniku težko usklajevali šolske obveznosti skozi dan. Dodatno se je izpostavilo tudi dejstvo, da so računalniške tablice lahko le začasna rešitev pri izvajanju pouka na daljavo.

Občina Brežice je na podlagi zaznanih potreb pozvala širšo javnost in svoje javne zavode, da preverijo ali sami razpolagajo z delujočimi računalniki, ki se jim lahko odrečejo in jih namenijo osnovnošolcem ter tako pomagajo posameznim učencem pri sledenju pouka v teh izrednih okoliščinah.

Na občini smo veseli in ponosni, da so se povabilu odzvali gospodarstveniki, ki so do sedaj podarili štiri računalnike, sami občanke in občani so prispevali šest računalnikov, ZPTM sedem in Občina Brežice deset računalnikov. Tako smo s skupnimi močmi zagotovili opremo za 27 učenk in učencev osnovnih šol občine. Poleg računalnikov je Občina Brežice dodatno zagotovila še dve mobilni dostopni točki.

Ker se potrebe učencev po računalniški opremi ugotavljajo sproti, običajno takrat, ko učitelji preverjajo dejansko izvajanje nalog učencev, akcija zbiranja računalniške opreme še vedno poteka. Zato občina vabi posameznike in organizacije, ki imajo delujoče računalnike in jih ne potrebujejo, da se odločijo za sodelovanje v akciji.

Za vse, ki želite prispevati računalnike, je več informacij na voljo na telefonski številki  07 620 55 00 (sprejemna pisarna) ali po e-pošti na roman.omerzu@brezice.si.

Delite