Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Beseda župana ob 16. obletnici vodenja občine Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob 16. obletnici vodenja občine in sodelovanja z vami želim z vami deliti tudi nekaj misli in spominov. V četrtek, 1. aprila 2021, bom obeležil 16 let, kar mi je bilo zaupano vodenje občine Brežice. V tem obdobju ste mi petkrat izrekli podporo in s skupnimi močmi smo uspešno razvijali občino in krepili našo lokalno skupnost. Verjamem, da smo ponosni na našo občino, ki se enakomerno in uravnoteženo razvija po vseh krajih in področjih.

Pri vodenju občine me je vedno vodilo načelo sodelovanja. Dobro sodelovanje poteka v občinski upravi, med posavskimi občinami in tudi med obmejnimi občinami na obeh straneh državne meje. Veseli me, da je sodelovanje značilnost občinskega sveta, saj je večina odločitev sprejeta sporazumno in z veliko podporo. V Brežicah smo lahko ponosni na članice in člane občinskega sveta, ki znajo in zmorejo prepoznati vsebine za skupno dobro ter jih tudi podpreti.

Pri opravljanju nalog župana sledim načelom zagotavljanja enakomernega razvoja, podpore delovanju društev, spodbujanju razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva ter zagotavljanju dostopnosti kakovostnih storitev za vse občanke in občane. Seveda pri vsem tem ne gre brez sredstev. Ker so želje in potrebe vedno večje od možnosti in ker sredstva, ki nam jih namenja država, ne zadostujejo za vse potrebe, že od leta 2005 sistematično delamo na pridobivanju dodatnih virov za sofinanciranje projektov občine. V tem času smo uspeli pridobiti nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi območja jedrskega objekta (t.i. rento NEK), sredstva Ministrstva za obrambo za sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo, vodne koncesnine za HE Brežice, evropska sredstva na razpisih EU in Evropske komisije ter državna sredstva na javnih razpisih.  

Od leta 2005 do danes smo skupaj uresniči številne investicije, projekte in programe ter dogodke, namenjene izboljšanju kakovosti življenja v naši lokalni skupnosti. Veseli me, da smo uspeli v postopku denacionalizacije z lastniki in državo urediti, da je brežiški grad ostal last občine in da smo ga tudi s pomočjo evropskih sredstev prenovili. Muzej, ki v njem domuje, se uspešno razvija in pomembno prispeva k prepoznavnosti mesta in občine doma in v svetu. Pomembna pridobitev za športnike in vse občane je športna dvorana Brežice, ki je namenjena tako športnim kot drugim večjim dogodkom. Upamo, da se bomo kmalu lahko spet zbrali na tribunah in navijali za naše športnike ali pa ob druženju spremljali kakšen koncert. V zadnjih nekaj letih smo prenovili tudi nogometni stadion in redno spremljamo delo ter rezultate brežiškega nogometnega kluba.

V teh 16 let smo bili priče številnim državnim projektom, ki so se umeščali v naše okolje. Spominjam se zaključevanja gradnje avtoceste, umeščanje hidroelektrarn, obnove vojaškega letališča, gradnje podvoza v Dobovi. Občina tudi danes sodeluje z državo  oz. njeno Direkcijo za infrastrukturo pri večjih projektih, skupaj usklajujemo in načrtujemo gradnjo pločnikov za večjo varnost ob obnovi državnih cest in ostalih projektih. V tem letu bomo začeli skupaj z reševanjem zožitve na državni cesti v Podgračenem.

Naravne danosti so ena od naših prednosti, zato smo veliko proračunskih in evropskih sredstev namenili ohranjanju okolja – gradnji čistilnih naprav, kanalizacijskega omrežja, sofinanciranje malih čistilnih naprav. Še pomembnejši pa je dostop do čiste pitne vode, zato gradimo in obnavljamo vodovodno omrežje, ki je v naši občini dolgo 754 km – tolikšna je približno razdalja od Brežic do nemškega Stuttgarta.

V brežiški občini smo ponosni na številna društva. Ta združenja prostovoljcev, ki svoj proti čas in energijo namenjate različnim dejavnostim – od gasilcev, vinogradnikov, kulturnikov, športnikov ter vseh ostalih so tisti dejavnik, ki daje utrip in podobo našim krajem. Zato je občina v tem času uvedla različne razpise, preko katerih namenjamo sredstva za delo in programe društev.

Delo v občini je podobno delu doma – veseli smo novih pridobitev, ki so dokaz, da smo gospodarni, da se razvijamo, hkrati pa imamo vedno v načrtu še stvari, ki jih je potrebno postoriti. V tem letu zaključujemo finančno in gradbeno zahtevni investiciji obnove dveh mostov – železnega mostu čez Savo in Krko v Brežicah ter lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki.

V tem letu načrtujemo tudi začetek obnove Vodovodnega stolpa, ki je eden od najpomembnejših simbolov tako mesta kot občine. V občini Brežice dajemo velik poudarek ohranjanju naravne in kulturne dediščine, saj sem prepričan, da se bodo v občini, kjer se dobro počutijo občani, dobro počutili tudi obiskovalci in turisti.

Doživeli smo že različne pretrese in izzive, od posledic gospodarske krize, ki je močno prizadela tudi podjetja v naši občini, do potresov, poplav, begunska in migrantske krize, teženj po zaprtju brežiške bolnišnice, …

Med vsemi izzivi, s katerimi smo se soočili, je gotovo najdaljši in najbolj nepoznan izziv epidemija COVID-19, ki že leto dni kroji naša življenja. Od lani smo omejeni pri naših stikih, pogrešamo druženje v živo, na dogodkih in srečanjih, ki smo jih prej imeli za samoumevne. Vsi pogrešamo osebne stike, stisk rok in pogovor brez ekrana. Očitno pa bomo vsaj še nekaj časa omejeni na razdalje, računalniške aplikacije in pisano besedo.

Ker izredne razmere trajajo dlje, kot smo pričakovali, postajamo tudi tisti najbolj optimistični utrujeni od vztrajanja, počutimo se čedalje bolj ujeti in nemočni pred virusom, ki kroji življenje celemu svetu. V času preizkušenj in stiske je še toliko bolj pomembno, da ohranimo in okrepimo medsebojno zaupanje, sodelovanje in solidarnost. Naj bo čas preizkušnje posvečen medsebojnim odnosom in premišljevanju o tem, kaj lahko storimo v danih okoliščinah ter načrtom za prihodnost, saj bo čas po epidemiji prinesel svoje izzive. Na občini Brežice se po svojih najboljših močeh soočamo z danimi razmerami, delo in naloge prilagajano novim ukrepom, posebno skrb namenjamo najranljivejšim v naši sredi. Kujemo načrte za prihodnost, za krepitev in razvoj vseh področij življenja v naši lokalni skupnosti, trudimo se, da smo čim bolj dostopni in prijazni do naših občank in občanov.

Zato velika in iskrena zahvala vsem vam, občanke in občani, ki dosledno spoštujete navodila in sledite ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije. Posebna zahvala tudi vsem občankam in občanom, ki ste kljub epidemije na svojih delovnih mestih ali pa kot prostovoljci skrbite za našo oskrbo, za varnost in za obveščanje.

Ostanimo zdravi!

Vaš župan Ivan Molan

Delite