Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Projekti

Selitev v prostore novega vrtca v Artičah bo predvidoma februarja

Dobrih 18 mesecev po podpisu pogodbe za izgradnjo novega nizkoenergijskega vrtca pri Osnovni šoli Artiče, je v prostorih vrtca nameščena že skoraj vsa oprema. Prostorne igralnice z lesenimi podesti, kjer bo dodaten prostor za igro in pridobivanje spretnosti, bodo kmalu nared za malčke in otroke, ki bodo v novem vrtcu imeli še več prostora za ustvarjanje in igro. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan ob ogledu opremljenih prostorov, je vesel, ker so bila dela kakovostno izvedena v pogodbenem roku. Trenutno poteka urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja v mesecu februarju, nato sledi selitev v nove prostore.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Objekt novega 5-oddelčnega vrtca je samostojni prizidek, ki je umeščen južno od obstoječega šolskega kompleksa. Da je novi vrtec samostojni prizidek gre zahvala tudi Župniji Artiče, ki je občini prodala del potrebnih zemljišč za novo stavbo.

Vrtec je s šolo povezan s povezovalnim hodnikom, ta je prilagojen uporabi funkcionalno oviranim osebam. Vrtec ima igralnice za dva oddelka za otroke 1. starostnega obdobja (1-3 leta) in za tri oddelke za otroke 2. starostnega obdobja (3-6 let). V vrtcu je tudi večji skupen prostor, zbornica za zaposlene in prostori za pisarne oz. svetovalno službo. Objekt novega vrtca je tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka igralnica je velika minimalno 50 m2 in ima tudi zunanjo teraso v velikosti 24 m2, kar je izjemno pomembno za višjo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Skupaj neto tlorisna površina novega vrtca zavzema 1.194,41 m2.

Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, stroški nakupa nove opreme za vrtec pa 347.000 evrov. Občina Brežice je bila uspešna na javnem pozivu Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada in je za vrtec v Artičah pridobila 326.000 evrov nepovratnih sredstev v letu 2021.

Novi prostori vrtca bodo otrokom in zaposlenim omogočili še bolje prostorske pogoje za delo, učenje in ustvarjanje. Občina Brežice skozi vsa leta posebno skrb namenja zagotavljanju optimalnih prostorskih in ostalih pogojev za vrtce in šole. V zadnjih letih je Občina Brežice zgradila nov vrtec v Brežicah (Vrtec Mavrica Brežice 2014), v Cerkljah ob Krki v sklopu osnovne šole (2017), v letu 2021 pa sta se zaključili gradnji vrtcev v Artičah in v Dobovi. V sklopu projekta energetskih obnov javnih stavb v lasti občine so bile prenov v letu 2020 deležne tudi šole, v okviru katerih delujejo vrtci.

Delite