Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Projekt Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev v Brežicah je zaključen

Občina Brežice je zaključila projekt obnove in investicijsko vzdrževalnih del na objektu nekdanjega doma upokojencev Brežice. Projekt, ki je potekal v dveh fazah, od leta 2019 do konca leta 2021, je namenjen zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za načrtovane vsebine (od bivalnih enot do prostorov za nevladne organizacije in programe večgeneracijskega centra). Vrednost projekta znaša 1,85 milijona evrov, od tega je občina za 1. fazo obnove, ki je bila del projekta Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, pridobila 190.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Brežice je objekt nekdanjega doma upokojencev pridobila s Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja, ki je bila sklenjena med Vlado Republike Slovenije in Občino Brežice 12. 6. 2018. Objekt je bil predan občini brezplačno pod pogojem, da se uporablja za razvojne namene, in sicer za izvedbo načrtovanega projekta Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice.

Občina Brežice je s projektom Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice želela z osnovnimi vlaganji v objektu zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti, v 1. fazi bivalne enote za uporabnike Varstveno delovnega centra (VDC) Krško – Leskovec, v 2. fazi pa za stanovanjske enote, za delovanje nevladnih organizacij ter arhiv občine.

Občina si želi pod enotno streho obnovljenega objekta združiti tudi podporne programe starejšim, tako bodo na tem naslovu svoje prostore dobili tudi nekateri programi večgeneracijskega centra, program brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki in telefon za pomoč starejšim, ambulanta splošne medicine Zdravstvenega doma Brežice ter v sosednji stavbi načrtovana javna pralnica. Občina Brežice želi v prihodnje na tej lokaciji vzpostaviti in razvijati socialni servis.

1. faza obnove je potekala v času od 2019 do 2020

Občina Brežice je v avgustu 2019 pristopila k 1. fazi obnove in investicijsko vzdrževalnim delom na objektu nekdanjega Doma upokojencev Brežice. Celotna vrednost dvoletnega projekta prve faze investicije (2019 -2020) je znašala cca 770.000 evrov.

V 1. fazi so bila izvedena naslednja dela: obnova kotlovnice, odstranitev cisterne za ELKO; celotna obnova pritličja; nabava bele tehnike za skupne kuhinje in skupne umivalnice; zamenjava vseh kanalizacijskih cevi v objektu; prezračevanje; sanacija in zamenjava tlakov, keramike; obnova sanitarij; sanacija sten (pleskanje, ipd.); menjava stavbnega pohištva (oken) v prvi in zadnji etaži, drugod obnova stavbnega pohištva in druga investicijsko vzdrževalna dela.

Za obnovljene prostore pritličja je Občina Brežice sklenila najemno partnerstvo z Varstveno delovnim centrom (VDC) Krško – Leskovec, ki mu je s tem omogočila širitev programa enote Brežice in sicer z dodatno ponudbo bivalnih enot, ki lahko sprejmejo 15 uporabnikov. Ti prostori so v uporabi od oktobra 2020.

2. faza obnove je potekala v času od 2020 do 2021

V nadaljevanju je občina v letu 2021 pristopila k dvoletni izvedbi 2. faze investicijsko vzdrževalnih del, katerih končna vrednost je znašala 980.000 evrov. Dela so obsegala ureditev ostalih etaž v objektu  – prenovo sob, ureditev skupnih kuhinj, prostorov za nevladne organizacije, prostore za arhiv in vhod ter parkirišče in okolice.

Znesek celotne investicije (1. in 2. faze skupaj) znaša 1,85 milijona evrov in poleg pogodbene vrednosti za izvedbo del obsega tudi še  stroški projektne in investicijske dokumentacije, varnost na gradbišču in gradbeni nadzor v višini cca 100.000 evrov.

Izvedena obnova v 2. fazi:

Delite