Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

S 1. majem bo za uporabnike nižja cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Občina Brežice želi starejšim občanom, ki si tega želijo, omogočiti, da čim dlje in čim bolj kakovostno bivajo v svojem domu. Zato občina v letu 2021 zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu, Občinski svet pa je na seji potrdili novo ceno storitve, ki bo s 1. majem za uporabnike prijaznejša, nižja bo za 23 % . Znašala bo 5,62 evrov na uro za uporabnika (prej 6,94 evra).

Župan Ivan Molan o znižanju cene storitve Pomoč na domu za uporabnike 1 5 2021.mp3

Občina Brežice je v letih 2020 in 2021 kupila tudi šest novih avtomobilov za izvajanje pomoči na domu in s tem zagotovila izvajalkam boljše ter varnejše pogoje za delo, hkrati pa je s tem znižala materialne stroške in s tem omogočila tudi nižjo ekonomsko ceno storitve.

Ker želi občina omogočiti občanom, ki pomoč na domu potrebujejo, dostopnejšo storitev, je povečala delež subvencioniranja ekonomske cene. Občina subvencionira 70 % polne cene storitve (polna cena je 19,97 EUR,  občina subvencionira 14,35 EUR). Za subvencioniranje socialno varstvene storitve Pomoč na domu je občina v letu 2020 namenila 155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je za subvencioniranje zagotovila 175.000 evrov.

V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo vsak mesec 86 občanov, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi 10 izvajalk. Izvajanje storitve poteka od ponedeljka do sobote dopoldne. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. Za prihodnje se načrtujejo še storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov.

Širitev izvajanja storitve pomoč na domu bo potekala po korakih

Datum 1. 5. 2021 je tudi začetni datum nudenja storitev pomoč na domu ob sobotah popoldne, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih. Storitev v brežiški enoti CSD Posavje načrtujejo po korakih, najprej želijo pomoč zagotoviti tistim posameznikom, ki so sami in ki nujno potrebujejo storitev in so njihovo stisko do sedaj reševali na druge možne načine.

Glede na to, da gre za spremembo vsebine dogovora, se morajo najprej z vsemi uporabniki, ki želijo storitev uporabljati tudi ob sobotah popoldne, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, pogovoriti in skleniti anekse k dogovoru. Ob pridobitvi dodatnega kadra pa bi se skozi mesec maj in naprej storitev širila in tako omogočila čim večjemu možnemu številu uporabnikov  v okviru zmožnosti oskrbovalk.

Delite