Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: november 2020

Projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja v zaključni fazi

V letu 2020 v občini Brežice kljub zahtevnim razmeram uspešno izvajamo in uresničujemo projekte participativnega proračuna Moja skupnost – sodelujem!. Trenutno je v zaključevanju projekt, ki nosi naziv Artiška pot zdravja. Za projekt je glasovalo 750 občank in občanov in…

10. Tradicionalni slovenski zajtrk potekal letos drugače

Tretji petek v mesecu novembru so običajno osnovne šole in vrtci po Sloveniji obeležili dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se je vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol…

Ob Cesti svobode v Brežicah gradnja površin za pešce in kolesarje

Med številnimi naložbami v cestno infrastrukturo Občine Brežice je tudi urejanje pločnikov in površin za pešce in kolesarje z namenom izboljšati prometno varnost za najranljivejše udeležence v prometu. Do konca meseca novembra bodo na odseku od rondoja v Črncu do…

Občina Brežice obnavlja odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas

Konec meseca oktobra 2020 so se začela dela obnove odseka lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 900 m. Gre za celovito obnovo vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin, ki bo…