Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Projekt Občuti svobodo vode omogočil izboljšan dostop za invalide do mladinskega hotela

V petek so bili namenu predani prenovljeni prostori Mladinskega hostla Brežice. Dobrih 50 000 evrov vredna investicija, ki smo jo v sklopu projekta Občuti svobodo vode realizirali izključno s sredstvi Evropske komisije, je mladinski hostel spremenila v dostopnega za gibalno ovirane in slabovidne.

Invalidom dostopni hostel infrastrukturna pridobitev vsebinskega projekta

Poleg nakupa igral za invalide, stopniščnega vzpenjalnika in obnovljenih naprav za vadbo v Grajskem parku je bil za gibalno ovirane prenovljen tudi apartma, posodobljena klančina pri vhodu in vzpostavljene sanitarije za invalide, ki so dostopne tudi ostalim obiskovalcem Mladinskega centra. V delu hostla s sobami so bile vzpostavljene še osnovne prilagoditve pri označevanju za slabovidne.

V okviru projekta Občuti svobodo vode smo spremljali mlade s posebnimi potrebami v procesu športne vadbe, izvajali brezplačne vodene vadbe, pridobili športn oprem, ki je dostopna tudi invalidom, pripravili akcijski načrt ter izvedli kajakaške treninge in maratone.

Na Občini Brežice se zavedamo, da je pot do invalidom prijazne občine še zahtevna, a je projekt Občuti svobodo vode že omogočil številne raziskovalne, evalvacijske in praktične pridobitve, ki nas usmerjajo v iskanje rešitev po meri invalidov. Z Društvom Sonček Posavje in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah smo izvedli obširno terensko raziskavo glede dostopnosti v mestu Brežice in z rezultati pridobili zelo pomembne usmeritve za prihodnje investicije. Med drugim smo ugotovili, da so javne stavbe večinoma invalidom ter starejšim prijazne in da je največ težav na poti pri dostopnosti do objektov (v smislu prevoza, ne znižanih pločnikov oz. robnikov, prestrmih klančin, malomarnega parkiranja na pločnikih oziroma peš poteh, pri pomanjkanju talnih oznak, ipd.…).  Te pomanjkljivosti so že zabeležene v Akcijskem načrtu Občina Brežice po meri invalidov in za odpravo teh bo moral občinski proračun v naslednjih letih zagotovit dodatna sredstva.

Delite