Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice pridobila evropska sredstva za kolesarsko povezavo Brežice–Dobova

Občina Brežice vsako leto vlaga sredstva v izboljšanje prometne varnosti ter dostopnosti in trajnostne mobilnosti. Med te sodi tudi gradnja kolesarskih stez, ki so hkrati pomemben del turistične ponudbe. Kolesarska povezava Brežice-Dobova je del večjega projekta, ki obsega še obnovo državne ceste v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in za katerega so se začeli pogovori o sodelovanju že v letu 2015. Leta 2018 je bil projekt kolesarske povezave vključen v Dogovor za razvoj regij, občina je pripravila obsežno dokumentacijo in v letu 2021 končno pridobila tudi evropska ter državna sredstva v skupni višini 2,25 milijona evrov za izgradnjo kolesarske povezave.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, ga veseli odobritev evropskih sredstev za izgradnjo kolesarske steze. Župan je pojasnil, da je pred občino pomembna in obsežna investicija, ki se bo predvidoma začela letos in končala v naslednjem letu. Ob tej priložnosti je župan krajane zaprosil za sodelovanje in razumevanje ob gradnji, saj bo na dolgi rok izgradnja kolesarske povezave in obnova državne ceste pomembno izboljšala prometno varnost v kraju.

Občina Brežice je projekt Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova kot  vlogo prijavila za neposredno potrditev operacije Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova; Dogovor za razvoj regij – 2. povabilo, PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.

Občina je bila s prijavo uspešna in je za  projekt v vrednosti 2,86 milijona evrov opridobila sredstva v višini 1,8 milijona evrov od EU (Evropski sklad za regionalni razvoj). Sredstva iz naslova nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna pa znašajo 0,45 milijona evrov. Preostala sredstva zagotavlja občina.

Občina bo z investicijo zagotovila kakovostne infrastrukturne pogoje in s tem spodbudila uporabo kolesa tudi za dnevno migracijo. Rezultat vodenja kolesarskih poti po manj prometni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim udeležencem v prometu, bo tudi izboljšana prometna varnost. Dolgoročni namen investicije je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno kolesarjenje in posledično zmanjševanje števila vozil na cesti.

Izgradnja novih 4,6 km kolesarske steze, ki poteka od krožišča v Trnju do podvoza v Dobovi, je del obširnejšega projekta Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova, ki ga na podlagi sklenjenega dogovora  iz leta 2020 sofinancirata občina in DRSI. Vreden je 8 milijonov evrov in zajema stroške gradnje, nadzora, projektne dokumentacije, arheoloških raziskav, pridobitev zemljišč.  Od tega 65,3 % zagotavlja DRSI in 34,7 % občina. V 1. fazi bo zgrajena kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova in obnovljeni tisti deli državne ceste, kjer poteka kolesarska povezava po vozišču (Mostec, Dobova). Urejena bodo tudi avtobusna postajališča. V 2. fazi pa bodo obnovljeni še preostali deli državne ceste, ki se lahko izvajajo samostojno in ne posegajo v kolesarsko povezavo.

Trenutno je objavljeno javno naročilo Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova od km 0,000 do km 4,700 (objavila DRSI) – rok za predložitev ponudb je 14.5.2021. Pričetek gradnje kolesarske steze je odvisen od podpisa pogodbe z izvajalcem, predvidoma bi lahko bilo to v avgustu 2021 z dokončanjem gradbenih del do predvidoma 30. 6. 2022.

Občina Brežice je v okviru Dogovora o razvoju regij prijavila tudi projekt Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi (vrednost 1,7 milijona evrov) in projekt Hidravlične izboljšave Brežice 2 – Hidravlične izboljšave  vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli (vrednost 5,9 milijona evrov). Oba projekta trenutno še čakata na odobritev sredstev.

Delite