Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice obnavlja odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas

Konec meseca oktobra 2020 so se začela dela obnove odseka lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 900 m. Gre za celovito obnovo vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin, ki bo prispevala k večji prometni varnosti.

Vrednost pogodbenih del znaša 190.000 evrov, rok za dokončanje del je 20.11.2020. Investicija je v skladu z dogovorom med Občino Brežice in Ministrstvom za obrambo RS o sofinanciranju vlaganj v lokalno infrastrukturo v bližini letališča Cerklje ob Krki sofinancirana s strani ministrstva v višini 50 %.

Krajane hkrati obveščamo, da je za čas poteka obnove t. j. do 20.11.2020, predvidena popolna zapora ceste. Vse udeležence v prometu prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

Izjava župana Ivana Molana_obnova odseka LC Velike Malence_Vrhovska vas.MP3

Delite