Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

Občina Brežice zaključuje obnovo dveh mostov

Brežice, Cerklje ob Krki – Močan investicijski cikel, ki ga je Občina Brežice začela lani, se nadaljuje v letu 2021. Med največjimi investicijami v občini je obnova dveh mostov – železnega čez reko Krko v Brežicah, ki je del dvojnega mostu, in lesenega čez reko Krko v Cerkljah ob Krki. Oba mostova sta zaščitena kot kulturni oz. tehnični spomenika in sta pomembna tako z vidika prometnih povezav kot krajevnih simbolov. Vrednost del obnove obeh mostov znaša 3,1 milijona evrov – od tega cca 660.000 evrov obnova lesenega in 2,4 milijona evrov obnova železnega mostu.

Župan Ivan Molan o obnovi dveh mostov v vrednosti 3,1 milijona evrov.MP3

Zahtevna obnova železnega mostu

Celovita obnova dvojnega železnega mostu bo zaključena v poletnih mesecih. Železni most čez Savo je bil obnovljen v letu 2020, most čez Krko (66 m) pa bo skupaj z betonskim delom (inundacijo), ki povezuje oba dela mostu, obnovljen letos. Obnova leta 1906 zgrajenega mostu je zahteven projekt tako v izvedbenem kot v finančnem smislu – za obnovo občina namenja lastna proračunska sredstva. Spodnji del železnega mostu je prizadela močna korozija, zaradi česar sta bili ogroženi trdnost in nosilnost. Na mostu čez Krko pa je potrebno odstraniti celotno betonsko ploščo, na kateri je vozišče.

Za obnovo železnega mostu čez Krko je potrebna dodatna notranja konstrukcija, ki je dvignila most za nekaj centimetrov in ga s tem razbremenila. Začenja se zamenjava vozlišč, sledi odstranitev betonske plošče, namestitev nove betonske plošče, asfaltiranje vozišča, hidroizolacija mostu, peskanje, protikorozijska zaščita in barvanje železne konstrukcije.

Obnova betonskega dela povezave med železnima deloma mosta se izvaja, trenutno poteka izvedba novih mostnih dilatacij (stikov). Sledi odstranitev dotrajanega asfalta, asfaltiranje, sanacija robnih vencev in barvanje ograje. Pri obnovi so upoštevani okoljski vidiki.

Lesni most bo obnovljen do 15. maja 2021

Obnova lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki napreduje hitro. Trenutno poteka  zaključevanje podlage za mostni povozni parket ter postavljanje ograje na mostu, sledi polaganje povoznega parketa in povrnitev gradbišča ter okolice mostu v prvotno stanje. Hkrati se še izvaja nameščanje jeklene podkonstrukcije mostu.

Občina Brežice se je za obnovo lesenega mostu, ki ima status kulturne dediščine, odločila zaradi njegove dotrajanosti. Obnova mostu obsega zamenjavo celotne lesene konstrukcije. Leseni vzdolžniki, ki povezujejo pilote, pa so zamenjani z jeklenimi nosilci, kar omogoča povečanje nosilnosti mostu na 15 ton, prej je bila zaradi stanja mostu postavljena omejitev na 3,5 t. To pomeni, da bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilka vozila in tudi šolski avtobus, kar bo pomembno skrajšalo poti. Ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom o vlaganjih v lokalno infrastrukturo, ki jo souporablja Slovenska vojska, sofinancira obnovo mostu v višini 200.000 evrov.

Delite