Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Zaključena obnova ceste na pokopališču v Brežicah

Občina Brežice je zaključila infrastrukturne ureditve na vzhodni strani pokopališča, obnovljeno je bilo obstoječe vozišče oz. cesta, dograjenih je bilo 15 parkirnih mest z javno razsvetljavo ter urejeno odvodnjavanje ter zasajena zelena živa meja. Od poletja 2019 velja pri dostopu do pokopališča z vozili spremenjeni prometni režim, promet poteka enosmerno. V času povečanega obiska pokopališča npr. ob pogrebih in 1. novembru enosmerna cesta omogoča, da promet poteka bolj tekoče in da ne prihaja do zastojev.

V 2018 se je začela prva faza projekta urejanja pokopališča v Brežicah, in sicer infrastrukturne ureditve pokopališča, ki so obsegale zahodni in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela so obsegala urejanje enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču. V letu 2020 se je nadaljevala I. faza urejanja pokopališča, izvedla so se dela v vrednosti cca 125.000 evrov. V nadaljevanju se v II. fazi ureditve pokopališča predvideva urediti prostor, ki je predviden za razširitev pokopališča za namen pokopa.

Delite