Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

Občinski svet potrdil mandat županovanja

Na včerajšnji konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Brežice v mandatu 2022-2026 je bilo predstavljeno poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev, svetnice in svetniki so potrdili mandate 30 članov sveta in mandat novemu staremu županu Ivanu Molanu, imenovali so tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Prvo seja sveta je do slovesne prisege župana Ivana Molana vodil najstarejši član Občinskega sveta Vinko Ogorevc. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev je predstavil predsednik Občinske volilne komisije Aleksander Zupančič. Mandati novih svetnic in svetnikov so bili soglasno potrjeni, prav tako mandat novega starega župana. Župan Ivan Molan se je ob slovesni prisegi zahvalil občanom za izkazano zaupanje in pozval člane občinskega sveta k tvornemu delovanju za  dobrobit celotne občine.

Na seji je bila imenovala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki ima po poslovniku sedem članov. Komisija bo delovala v sestavi: Mojca Florjanič, predsednica; mag. Andrej Vizjak, podpredsednik; Nataša Sagernik, članica; Vinko Ogorevc, član; Igor Zorčič, član; Anton Žnideršič, član in Matejka Kmetič, članica.

Po prisegi župana je dr. Ivanka Počkar predstavila pleteno srce, ki predstavlja simbol vsega dobrega s sporočilom, da se bo tako župan kot občinski svet trudil za blaginjo vseh občank in občanov. Tradicija, da novoizvoljeni župan prejme pleteno srce, traja že od leta 1994, ko je bil izvoljen prvi župan Občine Brežice Jože Avšič. Pleteno srce je narejeno po recepturi Marjance Dobnikar, ki je svoje bogato znanje predala naprej, spekla pa ga je Marija Žnideršič iz Društva kmetic Brežice.

Delite