Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek na delovnem obisku v naši občini

V petek, 18. junija 2021, je občino Brežice obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Udeležil se je okrogle mize, kjer je z županom občine Brežice Ivanom Molanom in s predstavniki najprodornejših podjetnikov iz občine Brežice razpravljal o aktualnih razmerah na področju gospodarstva. V nadaljevanju je minister obiskal podjetji TPV in Kovis v IPC Brezina ter si ogledal primer dobre prakse na področju turizma – družinsko podjetje, butične Terme Paradiso v Dobovi.

Kot je dejal minister Počivalšek, je s podjetniki na okrogli mizi govoril tudi o ukrepih države v času epidemije. Podjetniki so bili glede ukrepov tudi kritični, je povedal minister in hkrati izrazil veselje nad jasnim soglasjem podjetnikov o tem, da so bili ukrepi države v času epidemije hitri in učinkoviti, predvsem z vidika ohranjanja delovnih mest.

Ob obisku tovarn TPV Automotive in Kovis v Brezini je minister povedal, da je navdušen, ker so sredstva pomoči ministrstva za gospodarski razvoj naložena v podjetji, ki imata zelo visoko dodano vrednost. To je tudi cilj države, da omogoča konkurenčno okolje slovenskim podjetjem, ki so v veliki meri navezana na tuje trge (po podatkih ministrstva slovenska podjetja na tuje trge prodajo cca 85%  proizvodov).

Župan Ivan Molan je izpostavil posebnost gospodarstva v občini Brežice, ki je obmejna občina. Pri odpiranju vprašanj o pomoči države turizmu so govorili tudi o državnih in evropskih razpisih namenjenih spodbudam v gospodarstvu oz. sofinanciranju podjetniških projektov. Župan je pri temi razpisov za nepovratna sredstva izpostavil pomen dodatnega točkovanja projektov podjetij, ki prihajajo iz obmejnih področij. Kot je dejal župan, je bil ob obisku podjetij TPV in Kovis vesel odziva predstavnikov obeh podjetij, ki so izrazili zadovoljstvo nad uspešnim sodelovanjem  tako z občino kot ministrstvom pri umeščanju oz. širjenju proizvodnje.

Minister Počivalšek je na okrogli mizi podjetnike seznanil s podatkom, da bo za podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje, na voljo sredstva v višini 30 milijonov evrov. Vlada RS bo pri pomoči turizmu pomagala mestnim hotelom, industriji sejmov in srečanj ter turističnim agencijam, ki so v Slovenijo vozile tuje goste, saj je ta področja epidemija še posebej prizadela.

Minister je še dejal, da je optimističen, saj je slovensko gospodarstvo kljub vsemu v dobri formi, finance so stabilne in na voljo bo pet različnih fondov za pomoč gospodarstvu. Gospodarstvenike je povabil k sodelovanju pri oblikovanju javnih razpisov in definiranju področij, kamor bo potrebno usmeriti sredstva za vlaganja.

Poudaril je pomen enakomerne razvitosti celotne države, cilj države mora biti enaka kakovost in dostopnost storitev ne glede na to, v katerem delu države državljani živijo. Kot je dejal minister, je potrebno v obmejnih področjih spodbujati in omogočiti pogoje za uspešno ter stabilno gospodarstvo, ki je temelj razvoja in ohranjanja dobre kakovosti življenja.

Delite