Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Prireditve

Kmetijstvo – pomemben, a pogosto neviden, temelj gospodarstva v občini

V organizaciji občine Brežice se je 19. novembra odvil že 2. kmetijski forum, katerega glavna tema je bila registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tudi sam se zavedam izjemne pomembnosti razvoja kmetijstva, saj je v občini Brežice registriranih 3135 kmetijskih gospodarstev, kar pomeni, da je tako rekoč vsako drugo gospodinjsvo povezano s kmetijstvom.

2. kmetijski forum občine Brežice 

Kmetijstvo – pomemben, a pogosto neviden, temelj gospodarstva v občini

Spoštovani udeleženke in udeleženci 2. kmetijskega foruma!

Kmetijstvo je izjemno pomemben, a pogosto tudi neviden, steber gospodarstva, ki številnim družinam predstavlja osnovni vir preživetja, še številnejšem pa pomembno dopolnitev osnovnega vira preživetja. Na osnovi podatkov UE Brežice, je v občini Brežice vpisanih v  register kmetijskih gospodarstev 3.135 kmetijskih gospodarstev, od tega jih je v letu 2015  1.312 oddalo subvencijo vlogo. Na podlagi podatkov o višini investicij v kmetijstvu, ki jih pridobi občina tekom javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice, je očitno, da kmetovalci povprečno investirajo v izboljšave in opremo vsaj toliko kot podjetniki.  Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne krajine, saj obdelana polja in vinogradi ter pokošeni travniki prispevajo k urejenosti občine in privlačni turistični podobi krajev. Turistična ponudba se pogosto povezuje in bogati z dopolnilno dejavnostjo na kmetijah, ki zajema različne dejavnosti od vinogradništva in lokalne kulinarike do različnih doživetij.

Občina Brežice podpira kmetijsko dejavnost tako neposredno z razpisnimi sredstvi kot tudi posredno preko številnih dejavnosti. Občina skrbi za ureditev podeželja s komunalno ureditvijo, vodooskrbo in obnovo večnamenskih domov. Letno preko javnega razpisa občina nameni 124.000 evrov pomoči za naložbe v kmetijstvu ter za tehnično podporo v kmetijstvu in podporo ekološki pridelavi. Občina društvom s področja kmetijstva namenja sredstva za dejavnosti in programe promocije ter sodelovanje na športnih, turističnih in ostalih prireditvah. Občina omogoča prostorske pogoje za promocijo –  z obnovo Mestne hiše v starem mestnem jedru je bil urejen prostor, ki je namenjen predstavitvi in trženju lokalnih pridelkov in izdelkov. Priložnost predstavitve in prodaje kmetom ponuja tudi dvodnevni Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, ki ga oktobra iz leta v leto obišče vedno večje število obiskovalcev, priložnost za prodajo domačih pridelkov ponuja tudi prenovljena tržnica.

V zadnjem času opažamo, da se kmetijstvo koncentrira po posameznih panogah, kar pomeni, da v določeni panogi relativno malo kmetij obdeluje zelo velike površine – tako npr. 3,4% kmetov obdeluje kar 36% vseh njiv v občini. Pri vinogradništvu pa gre za veliko razdrobljenost, saj od 2.039 pridelovalcev kar 1.739 pridelovalcev obdeluje manj kot pol hektarja vinograda (podatki UE Brežice). Opaziti je tudi trend zmanjševanja zanimanja mladih za prevzem kmetijske dejavnosti kot nosilcev te dejavnosti. V l. 2015 je bilo od vseh 1.312 oddanih vlog na razpisu za kmetijstvo le 80 vlog oz. 6,1% oddanih s strani mladih nosilcev kmetij-kmetje v starosti pod 40 let (podatki Kmetijsko svetovalne službe Brežice). Opažamo, da je še vedno močno prisotna tradicija, ko starejši prepozno prepustijo vodenje kmetije mlajšim generacijam.

Prav zato je eden od glavnih namenov 2. kmetijskega foruma s pomočjo koristnih informacij in predstavitve primerov dobre prakse spodbuditi ljudi, da začnejo razmišljati o priložnostih v kmetijstvu tako z vidika vira preživetja in novih delovnih mest kot dopolnilne dejavnosti v povezavi s turizmom.

Delite