Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice 2021

Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan izročil svečane listine prejemnikom oktobrskih nagrad in občinskih priznanj ter prejemnikom domicila v občini Brežice ter naziva častna občanka in častni občan Občine Brežice.

V imenu Vlade RS je občankam in občanom ob prazniku občine čestital minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. V imenu regije Posavje je ob prazniku občini in občanom zaželel vse dobro župan Občine Sevnica in svetnik Državnega sveta Srečko Ocvirk. Kuturni program prireditve so sooblikovali člani Pihalnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, prireditev je povezovala Anja Urek.

Priznanje Občine Brežice so prejeli:

  • Osnovna šola Brežice za izjemne dosežke na vzgojno-izobraževalnem področju;
  • Društvo kmetic Brežice za dolgoletno uspešno delo in prispevek k prepoznavnosti Občine Brežice;
  • Radioklub klub Elektron Brežice za pomembne dosežke na področju radioamaterstva, zaščite in reševanja ter razvoju tehnične kulture.

Posebnost letošnjih nagrad je bila podelitev domicila v občini Brežice, kar omogoča Odlok o priznanjih Občine Brežice. Domicil je bil podeljen zmagovitim enotam 25. Območnega štaba teritorialne obrambe: 110. jurišnem odredu TO Brežice, Odredu TO za posebne namene Brežice, 135. protidesantni četi TO Brežice, 67. četi TO Brežice, 174. protidiverzantskemu vodu TO Brežice, Intervencijskemu  vodu TO Brežice, 68. diverzantskemu vodu TO Brežice in Zaščitnemu vodu 25. območnega  štaba TO v priznanje, zahvalo in čast spomina za aktivno udeležbo v Osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991 ter za obujanje, razvijanje  in negovanje vrednot osamosvojitvene vojne in domoljubja ter prenosa teh vrednot na mlajše generacije.

Izjemni posamezniki, ki so se še posebej odlikovali in so prejeli oktobrsko nagrado, so:

  • Ivica Sotelšek za dolgoletno prostovoljno delo in dejavno sooblikovanje življenja v KS Pišece;
  • podjetnica Marjana Deržič za pomemben prispevek pri krepitvi turizma in prepoznavnosti Občine Brežice;
  • župnik v Župniji Čatež ob Savi Jožef Edvard Pacek za izjemno delo pri razvoju kulture in turizma ter ohranjanju kulturne dediščine v občini Brežice.

V letošnjem letu je bila razglašena tudi častna občanka Občine Brežice. Naziv je prejela dr. Metka Gorišek v priznanje in zahvalo v priznanje in zahvalo za izjemen prispevek pri razvoju Občine Brežice.

Naziv častni občan Občine Brežice je bil posthumno podeljen borcu Jerneju Molanu v priznanje in zahvalo za izjemne zasluge pri obrambi domovine. Jernej Molan je leta 1991 padel v boji v Rigoncah pri obrambi suverenosti republike Slovenije. Listino o podelitvi naziva častni občan posthumno je župan Ivan Molan izročil hčerki preminulega borca, Jasmini Molan.

Delite