Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Občina bo zgradila nov most na Borštu

Občina Brežice bo naredila vse, da bo novi most na Borštu čimprej zgrajen.

Skupaj s sodelavci in poslanko Državnega zbora RS Natašo Avšič Bogovič si je župan Ivan Molan v ponedeljek, 12. decembra 2022 ogledal škodo, ki so jo sicer načetemu mostu na Borštu povzročile narasle vode reke Krke in naplavljena debla ter veje.

V izdelavi je projektna naloga, v roku meseca dni pa bo občina objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za novi most in za izgradnjo novega mostu. V mesecu novembru so bile že narejene geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, kateri način je najustreznejši za obnovo oz. gradnjo novega mostu.

V proračunu Občine Brežice za leto 2023 so rezervirana sredstva za nov most, občina pa bo na podlagi dogovora o sofinanciranju lokalne infrastrukture z Ministrstvom za obrambo skušala čim hitreje skleniti sporazum o sofinanciranju, ki bo vseboval tudi nov leseni most na Borštu. Pri tem bo pomagala tudi poslanka Nataša Avšič Bogovič. Ta je ob ogledu poškodovanega mostu dejala, da je bila že seznanjena s potrebo po obnovi mostu. Potrdila je, da bo pomagala občini, da pride do ustreznega sofinanciranja projekta mostu tudi s strani obrambnega ministrstva oz. države.

Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič pravi: »Vodostaj reke Krke je načel borški most in drevesa so ga poškodovala do te mere, da je predstavlja nevarnost tudi za pešce, zato je zaprt. Zapora mostu pa predstavlja veliko težavo za občane na levem in desnem bregu Krke. Podobno se nam je zgodilo pred leti z mostom v Cerkljah ob Krki. Želimo si, da bi interventno stekla izgradnja novega most na Borštu. Pri novem mostu pa je treba razmišljati o povečanju razponov med stebri in o leseni konstrukciji v kombinaciji s kovino kot pri cerkljanskem mostu.«.

Župan Ivan Molan O načrtih za nov most Boršt.m4a
Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič.m4a
Poslanka DZ Nataša Avšič Bogovič.m4a

O zgodovini lesenega mostu čez Krko na Borštu, ki povezuje bregova

Prvi leseni most čez reko Krko na Borštu so začeli graditi v začetku avgusta leta 1939 in končali leta 1941. Most so vaščani veliko uporabljali in je bil zato v letu 1963 temeljito obnovljen. Potem ga niso več obnavljali. Most je načel zob časa in so ga zato leta 1972 zaprli. Leta 1976 je bil zgrajen novi most čez reko Krko, ki ga je zgradila JLA (jugoslovanska vojska). Ta pa ni bil zgrajen iz tako kvalitetnega lesa in je kmalu začel razpadati. Zopet so morali prehod čez reko Krko zapreti. Občina je na začetku tega tisočletja poskrbela, da je bil most ponovno obnovljen in odprt za prevoz, tako je tudi še danes (iz zapisa Roberta Zorka o vasi Boršt, 2002, objavljeno v Posavskem Obzorniku).

Kot pravijo domačini, je bil v 1993 zgrajen nov (tretji) most na mestu starega mostu, leta 2000 je bil že potreben obnove in obnovljen zaradi posedanja, Občina Brežice pa je čez manj kot desetletje, leta 2009 spet obnovila dotrajani leseni most. Dela obnove so v 2009 zajemala zamenjavo prečnih nosilnih elementov, dodatnih vzdolžnih nosilcev (zamenjava dotrajane vzdolžne podporne konstrukcije), mostnic, mostne ograje in voziščnega parketa.  Obnovljeni most na Borštu je bil eden izmed projektov, ki jih skladno s sklenjenim protokolom o medsebojnem sodelovanju z Občino Brežice sofinanciralo Ministrstvo za obrambo RS. V sklopu investicije so se izvedli tudi ukrepi za omejitev hitrosti ter odstavno čakalni prostor za vozilo pri vstopu na premostitveni objekt. Vrednost investicije je bila 118.000 evrov (takrat je dobrih 59 % vrednosti sofinanciralo ministrstvo, ostalo pa občina).

Delite