Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

V občini Brežice letos na področju kmetijstva načrtovanih investicij za milijon evrov

V torek, 17. maja, so se v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice po dveletnem premoru zaradi epidemije ponovno zbrali kmetovalke in kmetovalci na javni predstavitvi izbranih razvojnih programov kmetij oz. naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, ki jih bo Občina Brežice letos sofinancirala na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2022. Občina Brežice za spodbude kmetijstvu letos namenja rekordnih 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov.

Župan Ivan Molan o sredstvih za kmetijstvo v 2022.m4a

Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, ter pomembnega vpliva kmetijstva na razvoj turizma, zato vsako leto redno namenja proračunska sredstva v ta namen, je v pozdravnem nagovoru dejal župan Občine Brežice Ivan Molan. Župan je poudaril tudi izjemen pomen samooskrbe ter lokalno pridelane hrane, ki je v teh izzivov polnih časih vedno bolj aktualna.

Predstavitve sta se udeležila tudi načelnica Upravne enote Brežice Alison Teodorovič in sodelavec Jože Lovenjak, ki na upravni enoti deluje na področju kmetijstva. Upravna enota je bila posredno vpeta v javni razpis, saj je oddelek za kmetijstvo izdajal izpise iz registra kmetijskih gospodarstev ter urejal GERKe, ki so bili potrebni pred vložitvijo izbirne vloge, ta je bila obvezna priloga javnega razpisa.

Občina Brežice za spodbude kmetijstvu letos namenja rekordnih 208.000 evrov

V tem letu  občina namenja 150.000 evrov (za 30.000 evrov več kot v letu 2021) za sofinanciranje 61 naložb in projektov v kmetijstvu s čimer bo omogočila izvedbo investicij v skupni vrednosti milijona evrov.

Za tehnično podporo  namenja 20.000 evrov – ta sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za izobraževanje, izmenjavo dobrih praks, ocenjevanje kmetijskih pridelkov.

Občina namenja sredstva tudi za sofinanciranje promocije vinorodnih okolišev v višini 20.000 evrov, ta so namenjena vinogradniškim društvom (v občini jih deluje šest) za sofinanciranje promocijskih aktivnosti od prireditev (Martinovanja) do izdelave promocijskih filmov in drugih oblik promocije.

Za namen ekološko kmetijstvo namenja občina 3.000  evrov društvom, ki delujejo na področju ekološke pridelave hrane in sicer za  izobraževanju in izmenjavi dobrih praks, predstavitev na sejmih in eko tržnicah.

Za namen promocije kmetijstva in pridelovalcev namenja 15.000 evrov za sofinanciranje različnih prireditev kot je Bizeljsko ajdov kolač, Cvičkorel ex tempore, projekt kakovostnih lokalnih vin Županovo vino, za plačilo strokovne komisije za društveno ocenjevanje vin ipd.. Skupaj za spodbude kmetijstvu občina letos namenja 208.000, kar je daleč največ do sedaj.

Razpis za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v številkah

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko razpisa, ki je bil objavljen v marcu, rok za oddajo vlog je bil 20. april.  Na razpis prispelo 62 vlog, ki jih je preverila tričlanska komisija, od tega ena vloga ni ustrezala pogojem razpisa, zato je bilo odobrenih 61 vlog.

Delež sofinancirana naložb znaša skoraj 20 % (19,83 %), najvišji znesek subvencije je znašal 3.966 evrov, najnižji pa dobrih 822 evrov. Naložbe so od nakupa opreme – sejalnikov, mulčarjev, bran, kosilnic, traktorskih prikolic, trosilcev, škropilnic do obnove streh in gradnje hlevov. Posodobitev kmetijske oprema pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja. 

Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti – število žensk, ki so nosilke kmetije, je skoraj 13 %, najvišja vrednost prijavljene naložbe je bila 49.785 evrov, občina je sofinancirala nakup štirih traktorjev s pogonom 4×4. V Slovenije je še vedno cca 60 % traktorjev, ki so v uporabi, starejših od 25 let, zato je sofinanciranje novih in varnejših traktorjev pomembno pri zaščiti življenj.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program dogodka so s pesmijo poskrbele devetošolke Ana, Maruša in Živa iz OŠ Artiče.

Delite