Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Na ogledu obnove Vodovodnega stolpa

Župan Občine Brežice Ivan Molan si je z izvajalcem del ogledal kako poteka projekt obnove Vodovodnega stolpa in gradnje paviljona. Kot je bilo najavljeno februarja 2021, ko je občina prejela gradbeno dovoljenje za obnovo Vodovodnega stolpa, še vedno drži, da bodo vsa dela, vključno s paviljonom, končna v predvidenem roku in sicer v mesecu oktobru 2022. Stolp bo v celoti namenjen predstavitvi kulturnih in tehničnih vsebin brežiških znamenitosti.

Pri obnovi stolpa trenutno poteka izvedba vertikalnih vezi na fasadi od kleti cca 14 metrov do bazena. Izvaja se požarno zapiranje jeklenih etažnih konstrukcij in dvigala, prav tako se ob tem izvajajo potrebne elektroinštalacije. Potekajo tudi mavčno kartonska dela, v zaključni fazi pa je fasadni sestav osemkotnega dela 6. nadstropja. Nameščajo se ograje pri krožnih stopnicah na vseh podestih, izvedeni so tudi izrezi betonskega bazena (dostop do oken, dvigalo, …).

”V tem trenutku so najbolj zahtevna dela, kot so statična sanacija stolpa in razrez bazena v zaključni fazi oziroma zaključena. Prav tako so tudi arheologi končali delo na območju paviljona, Posavski muzej pa že pripravlja vsebine za stolp,”poudarja župan Ivan Molan.

Spremljevalne dejavnosti kot so info točka, trgovinica s spominki, kavarna, sanitarije, bodo umeščene v paviljon ob stolpu.  Na tem delu so trenutno zaključena rušitvena dela, izveden je tudi širok izkop. Izvajalec arheoloških izkopavanj je zaključil z delom, zato v prihodnji dneh sledi zasip kleti in izvedba temeljne plošče nad kletjo.

Delite