Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Namenu predane bivalne enote Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec, Enota Brežice

Župan je obiskal prenovljeno pritličje objekta bivšega Doma upokojencev Brežice, ki je po zaključeni prvi fazi že sprejelo svoje prve stanovalce.

Za obnovljene prostore pritličja je Občina sklenila najemno partnerstvo z Varstveno delovnim centrom Krško – Leskove, ki mu je s tem omogočila širitev programa enote Brežice in sicer z dodatno ponudbo bivalnih enot. Tako je nekdanji Dom upokojencev Brežice ponovno odprl svoja vrata in pridobil prvo od začrtanih novih vsebin.

Župan občine Brežice, Ivan Molan, si je ogledal prenovljene prostore in urejene bivalne enote. Ob ogledu je izpostavil zadovoljstvo ob urejenosti prostorov, prav tako pa sama lokacija nudi oskrbovancem veliko možnosti za preživljanje prostega časa v naravi.

Izjava – Župan občine Brežice o pomenu obnove nekdanjega Doma upokojencev Brežice

Direktor VDC Krško – Leskovec, Andrej Romih, se je uvodoma zahvalil Občini Brežice in županu Ivanu Molanu, za res lepo urejene prostore, kjer bodo lahko dom nudili 15-im uporabnikom. Trenutno je v bivalnih enotah že nastanjenih 9 uporabnikov, ki prihajajo iz občine Brežice.

Izjava – Andrej Romih ob pridobitvih novih prostorov VDC Krško – Leskovec,  Bivalne enote Brežice

Že načrtovano otvoritev bivalnih enot, ki je bila predvidena za danes, 22.10.2020, so morali odpovedati zaradi aktualnih epidemioloških razmer v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 in razglasitve epidemije.

Občina Brežice je v avgustu leta 2019 pristopila k obnovi in investicijsko vzdrževalnim delom na objektu nekdanjega Doma upokojencev Brežice, kjer je dvofazni projekt začrtala s ciljem zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za načrtovane vsebine. Celotna vrednost dvoletnega projekta prve faze investicije je znašala 768.969,49 EUR z DDV, od tega je prihodek v višini 190.000 EUR predviden iz evropskih kohezijskih sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij. V prvi fazi so bila izvedena naslednja dela: obnova kotlovnice in tistega dela ogrevalnih inštalacij, da bo ogrevanje delovalo brezhibno, odstranitev cisterne za ELKO; celotna obnova pritličja; nabava bele tehnike za skupne kuhinje in skupne umivalnice; zamenjava vseh kanalizacijskih cevi v objektu; prezračevanje; sanacija in zamenjava tlakov, keramike; obnova sanitarij; sanacija sten (pleskanje, ipd.); menjava stavbnega pohištva (oken) v prvi in zadnji etaži, drugod obnova stavbnega pohištva in druga investicijsko vzdrževalna dela.

V nadaljevanju bo Občina v letih 2020-2021 izvedla drugo fazo investicijsko vzdrževalnih del, ki zajema ureditev ostalih etaž v objektu.

Znesek celotne investicije (prve in druge faze skupaj) bo znašal okoli 2 milijona EUR.

Večji del prostorov bodo predstavljale stanovanjske enote, katerih bo okoli 40 in bodo namenjene za neposredni najem starejšim osebam (nad 65 let), ostali prostori pa bodo urejeni za delovanje nevladnih organizacij (Ozara, Društvo upokojencev Brežice…). Občina Brežice si želi pod enotno streho združiti tudi podporne programe starejšim, tako bodo na tem naslovu svoje prostore dobili tudi Večgeneracijski center Posavje – enota Brežice, Sopotniki in telefon pomoči za starostnike. Želja Občine pa je tudi, da se na lokaciji vzpostavi in razvija socialni servis.

Varstveno delovni center Krško – Leskovec je samostojni regijski zavod za območje Posavja, ki je pričel s svojim delovanjem v letu 2000, ko sta bili vanj vključeni enoti Leskovec in Sevnica. V letu 2002 pa je pričela delovati tudi enota Brežice s programom dnevnega varstva, v katero je bilo ob pričetku vključenih 12 uporabnikov, danes pa je to število uporabnikov naraslo na 33.

Poleg programa dnevnega varstva izvaja enota v Brežicah tudi vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Znotraj zaposlitve opravljajo različna kooperantska dela, izdelujejo izdelke iz lesa, voščilnice in druge dekorativne izdelke, s prodajo katerih pokrivajo redne mesečne nagrade uporabnikov.

Delite