Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

Vabilo k podpori kandidature

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
s ponedeljkom, 5.9.2022, so začela teči volilna opravila za lokalne volitve, ki vključujejo tudi
volitve županov.
Na lokalnih volitvah bom ponovno kandidiral za župana naše občine, občine Brežice.
Za nami je izjemno zahtevno obdobje, ko smo veliko truda poleg zagotavljanju rednih nalog
občine namenjali tudi blažitvi posledicam epidemije. Ekipe zaposlenih v občinski upravi in v
javnih zavodih smo se skupaj s prostovoljci maksimalno trudili, da je delo nemoteno potekalo
in da je bilo življenje v koronskih časih čim bolj normalno.

Z dobrim delom in s sodelovanjem smo uspešno uresničili projekte in pripravili načrte za
naprej. Ponosen sem, da nam je uspelo v tem času pridobiti na področju gospodarstva nova
podjetja, na področju športa naziv Evropsko mesto športa, na področju turizma in kmetijstva
najvišji znak Zelena destinacija/Green Destination, na področju izobraževanja dodatne
programe v občini, …
Na področju zelenega prehoda in trajnostnega razvoja smo uspeli energetsko obnoviti kar 15
javnih stavb, večinoma šol, ki so sedaj energetsko bolj učinkovite in imajo manjše izpuste.
Obnavljamo vodovode, kanalizacije, gradimo kolesarske steze, spodbujamo (ekološko
kmetijstvo), …
Za uresničitev teh projektov je bilo ključnega pomena, da smo uspeli pridobiti dodatna
denarna sredstva – državna in evropska.
Na podlagi dosedanjih dosežkov imam že načrte za naprej – to je tudi razlog, da sem se
odločil za ponovno kandidaturo.
Kandidiral bom s podpisi volivk in volivcev, saj sem v praksi spoznal, da si pri vodenju
občine in projektih uspešen le, če sodeluješ z vsemi, ne glede na politična prepričanja,
ki jim je mar za dobrobit vseh občank in občanov – vseh nas.

Vabim vas, da obiščete mojo spletno stran www.ivanmolan.si, kjer lahko vsi občani
prispevate predloge oz. pobude, kaj v prihodnjem obdobju v naši občini še potrebujemo.
Od danes naprej lahko na upravnih enotah podpišete oz. potrdite obrazec podpore moji
kandidaturi za župana.
Podpisani in potrjeni obrazec podpore mi lahko osebno oddate.
Vesel bom vaše podpore in pobud!

Obrazec za podporo:

Delite