Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Občina Brežice vložila predlog za ustanovitev mestne občine

Ob podani pobudi za ustanovitev mestne občine Krško je svoj predlog oblikovala tudi občina Brežice, zanjo je pobudo vložil brežiški poslanec in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Žal je bila prvič podana pobuda zavrnjena z obrazložitvijo, da je predsednik Zorčič vložil dopolnilo zakona v neskladju s poslovnikom državnega zbora.

Zato je sedaj, na pobudo občine Brežice, vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec vložil identičen predlog spremembe Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, kot ga je letos uspešno vložil poslanec SNS Dušan Šiško v imenu občine Krško. Verjamemo, da je ustanovitev mestne občine Brežice pomembna ne le za krepitev Brežic, temveč tudi za krepitev celotne regije Posavje, kjer bosta dve močni mestni občini prispevali k še hitrejšem razvoju v tem delu Slovenije ob jugovzhodni meji države. Verjamemo, da za odločanje o predlogu za ustanovitev mestne občine Brežice ni več ovir, saj bo glasovanje tudi dokaz, da je državni zbor dosleden pri svojih odločitvah, enako tudi za posavske poslance, ki javno ves čas zagovarjajo enotnost svojega dela, ko gre za korist občin v Posavju.

Župani regije Posavje vseskozi zagovarjajo razvoj somestja s ciljem nujne decentralizacije, zato v Brežicah pričakujemo, da bodo v tem duhu predlog podprle tudi ostale občine v regiji in tako dokazale, da si želijo regijo, ki se bo razvijala policentrično brez prevlade posamezne nad ostalimi.

Občina Brežice šteje približno 24.500 prebivalcev in se uvršča med večje slovenske občine, večja je kar od treh aktualno razglašenih mestnih občin. Občino zaznamuje izredno pomembna geostrateška lega na JV Slovenije, kjer se kar 10% zunanje meje Schengenskega območja nahaja na območju občine. Tu so umeščeni številni mejni prehodi s sosednjo Republiko Hrvaško – dva mednarodna prehoda, trije meddržavni mejni prehodi in štirje maloobmejni prehodi.  Občina Brežice predstavlja stičišče transportnih poti, saj tu poteka osrednja prometna razvojna os avtocestne povezave A2 Obrežje-Ljubljana, železniška povezava Ljubljana-Dobova, tri daljinske kolesarske povezave, v občini pa se nahaja tudi edino vojaško letališče v Sloveniji.

Občina z mestom že danes predstavlja močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče. Tu ima svoj sedež cca 50 inštitucij, približno 30 znotraj državne uprave in skoraj 20 občinskih. V občini je tako sedež regijske bolnišnice, muzeja, fakultete, finančnega urada ipd.

Občina Brežice ima izjemen razvojni potencial, ki ga potrjujejo umestitev zaključka verige HE na spodnji Savi, območje gospodarskega središča Feniks, razvoj civilno vojaškega letališča, izgradnja vodnega centra ob drugem največjem jezeru v Sloveniji (akumulacija – Brežiško jezero ob HE Brežice) … Prav tako je občina tudi središče kulturnega in družbenega dogajanja kar dokazuje več kot 300 aktivnih nevladnih organizacij na področju športa, kulture, gasilstva, turizma, mladine, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in humanitarnosti.

Privlačnost občine Brežice za bivanje in kakovostno življenje dokazuje tudi podatek o povprečnem skupnem selitvenem prirastu v zadnjih desetih letih, ki občino uvršča takoj za Koprom, Mariborom in Ljubljano.

Utemeljitev za ustanovitev Mestne občine Brežice 

Delite