Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: november 2021

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli sklenili pogodbo za hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov

Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta kot investitorici sklenili pogodbo za izvedbo hidravlične izboljšava vodovodnega sistema v vrednosti 5.297.887,01 evra (brez DDV oz. 6.463.422,15 evrov z DDV) z izvajalcem, izbranem v postopku javnega naročanja, podjetjem HPG Brežice, d.o.o…..

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice kot investitor in v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec CGP d.d., kot vodilni partner s partnerjem KOP Brežice d.d. sta sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v vrednosti 2.772.167,68 evrov….

Gradnja kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova

Dela izgradnje projekta Kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 Brežice – Dobova, za katera je Občina Brežice pridobila evropska sredstva že potekajo. Trenutno se izvajajo dela na odsekih od Trnja proti Mostecu (Lašič) in od Mosteca proti Dobovi. Ureditve kolesarske…