Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: marec 2017

12 let razvoja Občine Brežice

Močan infrastrukturni cikel in državni projekti Dvanajst let vodenja občine je zaznamovalo sodelovanje v občinskem svetu, učinkovitejša občinska uprava in javni zavodi, skrb za stabilno poslovanje občine, urejanje osnovne infrastrukture (vodovodi, gradnja čistilnih naprav, odvajanje odpadnih voda, obnova in gradnja…