Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: avgust 2022

To so investicije, ki so namenjene izboljšanju prometne varnosti po naših krajevnih skupnostih

Občina Brežice vsako leto poleg večjih investicijskih projektov izvaja številne projekte modernizacij odsekov na lokalnih cestah in javnih poteh po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih. Načrt investicij se oblikuje v dogovoru s sveti krajevnih skupnosti, glede na dotrajanost posameznih odsekov ter…