Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: avgust 2016

Srebro z geografske olimpijade v Brežice

Danes sem se udeležil sprejema, ki ga je za Žano Florjanič Baronik, dijakinjo 2. letnika, pripravila Gimnazija Brežice. Žana je na 13. geografski olimpijadi (The International Geography Olypmiad – iGeo) v Pekingu osvojila srebrno medaljo. Nadarjeni dijakinji sem čestital in ji…